Webinar je usmjeren na razmjenu iskustava o inovativnim procesima i proizvodnim tehnologijama koje su testirale tri udruge proizvođača uključene u projekt Prizefish (OMEGA 3, Istra i Bivalvia) koji financira Interreg VA Italija Hrvatska Program.

Testirane inovacije odnosile su se na različite aspekte ribolovnog lanca, od poboljšanja ribolovnih operacija i povećanja njegove selektivnosti, preko modernizacije lanca za preradu ribe, do dizajna tri pilot proizvoda izrađena primjenom netermalnih tehnologija kako bi se dobiti proizvode visoke kvalitete i prikladan rok trajanja za stavljanje u promet (pakirani fileti sardine, pakirane školjke, pljeskavice od ribe i školjaka).

Dvije hrvatske organizacije proizvođača (OMEGA 3 i ISTRA) i organizacija proizvođača Veneta BIVALVIA predstavit će poduzeti inovacijski put i rezultate postignute u suradnji s ostalim partnerima na projektu, nadajući se plodnoj razmjeni informacija i iskustava s daljnjim Talijanske i hrvatske udruge, zadruge i organizacije zainteresirane za ove inovacije.

Projekt PRIZEFISH namjerava doprinijeti tome da sustav "ribolov na Jadranu" postane održiviji kroz inovacijski postupak cijelog ribolovnog lanca, razvojem i primjenom eko ​​certificiranih tehnika i jadranskih ribolovnih proizvoda te stoga dodane vrijednosti koja može pridobiti potrošače osjetljiv na ekološki održive proizvode. PRIZEFISH želi doprinijeti davanju većih prilika za društveno-ekonomski razvoj tvrtkama iz ribolovnog sektora, teritorija i zajednica koje svoje gospodarstvo temelje na ribolovu na Jadranu.

 


Projekt PRIZEFISH – Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products financira se iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak projekta očekuje se 30. lipnja 2021. godine.

Opći cilj projekta je potaknuti talijanska i hrvatska mala i srednja poduzeća te organizacije proizvođača na veću angažiranost u ribarstvu i komercijalizaciji ribljih proizvoda kako bi se osigurala konkurentnost tih proizvoda, ne samo na domaćem tržištu, već i na međunarodnom. Ovaj cilj se namjerava ostvariti razvojem inovacija ribljih proizvoda sa dodanom vrijednošću uz pomoć eko-oznaka koje ispunjavaju okolišne, ekonomske i društvene zahtjeve.