Istraživanje percepcije šire javnosti o problemima učinkovitoga korištenja vodom i njezine ponovne upotrebe provedeno je tijekom siječnja i veljače 2020. godine putem digitalnih i tiskanih anketnih upitnika. Istraživanje je provedeno na području urbane aglomeracije Split, koja uključuje naselja: Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Kaštela, Klis, Lećevica, Muć, Omiš, Podstrana, Sinj, Solin, Split i Trogir. Prikupljena su ukupno 402 odgovora, najviše na području grada Splita (60,9 %), zatim na području grada Kaštela (14,8 %), grada Solina (10,7 %), a preostalih  13,6 % na području ostalih naselja UAS-a. Anketni upitnik sastojao se od općih pitanja, pitanja o upotrebi vode u osobne svrhe te pitanja o pravilnoj upotrebi i ponovnoj upotrebi vode. 


Rezultati istraživanja ukazali su na to da ispitanici UAS-a uglavnom vode računa o potrošnji vode prilikom upotrebe iste u osobne svrhe (zatvore slavinu kada peru zube, vode računa o tome da su instalacije za vodu zatvorene) te ih gotovo 95 posto pije vodu iz slavine. S druge strane, preko 70 posto ispitanika ne skuplja vodu od pranja voća i povrća (njih 71,1 %), ni vodu od kišnice (njih gotovo 90 %) za potrebe zalijevanje vrta/cvijeća. Istraživanje je također ukazalo na to da mnoga kućanstava ne posjeduju sadržaje za uštedu vode, poput vodokotlića duo, slavine za uštedu vode ili ručke tuša koja štedi vodu. 


Ispitanicima je prezentiran i zanimljiv podatak o količini vode koja se upotrebljava pri proizvodnji određenih proizvoda, i to za: list papira 10 litara vode, odrezak 2.500 litara, 100 grama kruha 160 litara, kavu 130 litara te majicu 1.000 litara vode. S  ovim navodima nije bilo upoznato gotovo 80 posto ispitanika. S druge strane, približno 90 posto ispitanika iskazalo je spremnost promijeniti svoje navike kako bi smanjili negativan utjecaj na vodne resurse i povećali njezinu uštedu, pri čemu okolišni razlozi motiviraju ispitanike više nego ekonomski. Važno je istaknuti i to kako gotovo 50 posto ispitanika ne zna svoje godišnje troškove vodoopskrbe, dok 70 posto ispitanika nije upoznato s činjenicom da gubici vode na području koje pokriva Vodovod i kanalizacija Split d.o.o. iznose gotovo 60 posto. Rješavanje ovog problema na području UAS-a 80 posto ispitanika smatra prioritetnim. 


Nadalje, iznimno visok postotak ispitanika smatra kako bi tehnike i instalacije za pravilnu upotrebu i ponovnu upotrebu vode (kišnica, siva voda, zeleni krovovi) trebale biti široko primijenjene i rasprostranjene. U pogledu klimatskih promjena, koje u budućnosti mogu izazvati mnoge izvanredne pojave (suše, poplave, jake kiše, probleme s vodoopskrbom), najveći broj ispitanika odgovorio je kako se ovakvih pojava umjereno boji. Na samom kraju anketnog upitnika većina ispitanika odgovorila je kako informativne kampanje podizanja svijesti o pravilnoj uporabi i ponovnoj upotrebi vode smatra korisnima (preko 85 %). Osim ove provedene aktivnosti i brojne druge planirane projektne aktivnosti (kampanje, digitalni materijali za učenje, IKT alati, akcijski planovi, javna događanja i sl.) pridonijet će daljnjem podizanju svijesti šire javnosti o važnosti inovativnog i savjesnog upravljanja vodama.