Okosnicu projekta čini rekonstrukcija, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara Tvrđave Grad, Tvrđave Kamičak i kule sa satom, Muzeja Cetinske krajine te obnove ulica povijesne cjeline Sinja. Njihova obnova i revitalizacija bit će osnova za razvoj niza tematski povezanih kulturnih i turističkih sadržaja (festivali, predstave, prezentacija tradicijskih zanata, suvenira, multimedija, i novih proizvoda i sl.) koji će Sinj pretvoriti u turističko odredište s brojnim turističkim sadržajima tijekom cijele godine.

Provedbom projekta želi se također potaknuti na snažniju valorizaciju nematerijalne kulturne baštine, prvenstveno kroz izgradnju novog Interpretacijsko-edukacijskog centra Sinjske alke na Hipodromu, koji će omogućiti održavanje cjelogodišnjeg interpretativno-edukacijskog sadržaja povezanog sa Sinjskom alkom, već etabliranim i prepoznatljivim sinjskim brendom.

Osim navedenih kapitalnih ulaganja u kulturno-povijesnu baštinu, projektom se provode i intenzivne marketinške i promotivne aktivnosti brendiranja, koje će pozicionirati Sinj i Cetinsku krajinu kao jedinstvenu turističku destinaciju, koja može zadovoljiti različite turističke interese i potrebe na cjelovit način, te koja će biti prepoznatljiva na turističkom tržištu i koja će moći konkurirati popularnim priobalnim destinacijama.

 

Na projektu, uz Grad Sinj kao nositelja, sudjeluje još pet projektnih partnera relevantnih za društveni i gospodarski razvoj kraja te upravljanje kulturnom baštinom, a riječ je o Turističkoj zajednici Grada Sinja, Viteškom alkarskom društvu Sinj, Muzeju Cetinske krajine Sinj, Javnoj ustanovi RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te Obrtu za proizvodnju FLORAMI, Sinj.

 

KONTAKT

Grad Sinj
Dragašev prolaz 24
21230 Sinj

E-mail: info@sinj.hr

Tel./Faks.: +385 21 821 081/ +385 21 826 591

 

ČLANCI -  VELJAČA 2019.

5. smotra mačkara cetinskog kraja

Adrenalinske aktivnosti u Dalmatinskoj Zagori – osvojite rijeku.. ili pak planinu!

Sinj u sridu – novi sjaj alkarskoga grada!

Najljepše biciklističke rute u Dalmatinskoj Zagori!

 

ČLANCI - OŽUJAK 2019.

 

Jahanje u prekrasnom ambijentu Sinja i okolice, iskustvo je koje si morate priuštiti!

Cetinski kraj – upoznajte skriveno carstvo adrenalina!

Gastronomija triljskog kraja – upoznajte rapsodiju okusa koja razgaljuje srce!

Promatranje ptica u Cetinskom kraju