NOVOSTI

  10.01.2018 10:43h

Sjednica Županijskog partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije

 

Sjednica Županijskog partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije

 

Sjednica Županijskog partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije održana je dana 13. prosinca, 2017. godine u Splitu.


Prvi dio sjednice odnosio se na proces izrade Županijske razvojne strategije (ŽRS) za razdoblje do 2020.g., koji je u završnoj fazi. Iako je izrađen nacrt cjelovite Županijske razvojne strategije, na sjednici nije bilo predviđeno usvajanje konačnog nacrta, budući da je izrađivač obvezan provesti i postupak izrade Strateške procjene utjecaja Županijske razvojne strategije na okoliš. Stoga je realno za očekivati da će usvajanje ŽRS-a (koja se ne može usvojiti bez studije procjene utjecaja na okoliš koja je u obliku sažetka i sastavni dio ŽRS-a) uslijediti u prvom kvartalu 2018.g. jer prethodno studija mora mjesec dana biti zajedno s ŽRS-om na javnom uvidu nakon čega slijedi i javna rasprava.

Na sjednici Partnerskog vijeća predstavljen je nacrt strategije, te su predstavnici Partnerskog vijeća vrlo aktivno dali svoj osvrt na izrađeni dokument, posebno na ciljeve, prioritete i mjere, kao i prijedloge za poboljšanje istog. Već na sjednici je jednoglasno dogovoreno da se u Cilj 2 Povećati konkurentnost gospodarstva uvrsti novi prioritet koji će obuhvatiti prethodno iznesene komentare Partnerskog vijeća  (manjak radne snage u turizmu i drugim djelatnostima, potreba uvezivanja poljoprivrede i turizma, dualno obrazovanje, plave inovacije). Također, zaključeno je da izrađivač do 15. siječnja, 2018. prima sve pismene komentare i prijedloge za unaprjeđenje dokumenta Županijske razvojne strategije.

Drugi dio sjednice odnosio se na predstavljanje Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova te način na koji je odabrana Lista prvenstva i Rezervna lista projekata.Lista prvenstva i Rezervna lista projekata su jednoglasno usvojene od strane članova Partnerskog vijeća te će konačnu odluku o financiranju projekata donijeti Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, po podnošenju izvještaja J.U. RERA-e S.D.

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Zapisnik sa sjednice I PDF 249.96 KB
Zapisnik sa sjednice II PDF 152.68 KB

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!