Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa Županijom te gradovima i općinama u SDŽ, aktivno priprema projektne prijedloge za koje se očekuje realizacija u predstojećem razdoblju. Kroz suradnju i koordinaciju s gradovima i općinama RERA je uspostavila bazu županijskih projekata od ukupno 1.571 projektnog prijedloga vrijednosti 61.265.237.914,79 kuna. Veliki su planovi ulaganja u Imotsku i Cetinsku krajinu, u ukupnom iznosu od 300 milijuna kuna. 

U okviru novog financijskog okvira već je predviđena provedba Intervencijskog plana za Imotsku krajinu, okvirne vrijednosti 150 milijuna kuna te, u suradnji s nadležnim Ministarstvom, započinje se s izradom više od 150 milijuna kuna vrijednog intervencijskog plana za Cetinsku krajinu. Provedbom intervencijskih planova planira se revitalizacija Dalmatinske zagore i osiguranje preduvjeta za ostanak stanovništva na ovom području.

Od sljedeće godine Imotska krajina imat će na raspolaganju 150 milijuna kuna iz novog sedmogodišnjeg proračuna Europske unije 2021.-2027. Od tih 150 milijuna kuna namijenjenih Imotskoj krajini, 50 milijuna kuna će ići u potpore poduzetnicima kako bi se pospješio razvoj poduzetništva u ovom području, 50 milijuna kuna će biti namijenjeno infrastrukturnim projektima, poput izgradnje vrtića i škola, uređenja cesta i turističkih staza te izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture i podizanja standarda već postojeće infrastrukture kako bi se poboljšala kvaliteta života na ovim područjima. Preostalih 50 milijuna kuna ići će u za razvojne projekte koji će imati dodanu vrijednosti i otvarati nova radna mjesta, poput ekonomije doživljaja koja obogaćuje već postojeću turističku ponudu i zapošljava ljude.

Imotska krajina do sada je povukla više od 260 milijuna kuna EU sredstava, od toga oko 160 milijuna za aglomeraciju za izgradnju infrastrukture, a oko 15 milijuna kuna je uloženo u program „Zaželi“ kojim je zaposleno više od stotinu žena na području Imotske krajine koje se brinu za više od 400 starijih kućanstava.

Jedan od većih projekata na tom području je i navodnjavanje Imotsko-bekijskog polja, koje će potaknuti razvoj poljoprivrede. Preduvjet za to je sanacija brane Ričice.

I u cetinski kraj uložit će se 150 milijuna kuna, no još nije točno definirano gdje će novac točno biti usmjeren. Ali ulaganje će ići u pravcu stvaranja i poboljšanja uvjeta življenja, uključujući infrastrukturu te potporu poduzetnicima i otvaranje novih radnih mjesta.

Od značajnijih projekata, spomenuli su nam nedavno u RERA-i, su spomenuti regionalni centar kompetentnosti (RCK) u turizmu i ugostiteljstvu Split, vrijednosti oko 75 milijuna kuna i Projekt uspostave centra  kompetencija CEKOM 3LJ, vrijednosti 74 milijuna kuna. Kroz poziv za strateške projekte iz programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska nedavno su odobreni novi projekti od kojih najznačajniji također spomenuti FIRESPILL, projekt kojem je RERA nositelj, koji okuplja 14 partnera, a osnovni je cilj povećanje kapaciteta organizacija za hitne službe u svrhu poboljšanja učinkovitosti u rješavanju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim faktorom.

‘Kako bi se pripremila nova kvalitetna baza projekata koji bi ostvarili EU financiranje te u skladu s izmjenom regulative strateškog planiranja trenutno koordiniramo izradu Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2021.-2027. kao ključnog srednjoročnog strateškog akta županije. Navedeni akt hijerarhijski se naslanja na Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine te će definirati ključne razvojne smjerove i posebne ciljeve u nadolazećoj sedmogodišnjoj perspektivi. Jedna od ključnih odrednica županijskog plana razvoja biti će upravo ostvarenje doprinosa potencijalu rasta, stvaranju novih radnih mjesta, gospodarskoj i socijalnoj otpornosti, ublažavanju gospodarskih i socijalnih utjecaja krize – ukupni doprinos mjera Planu oporavka i otpornosti (EU Nove generacije). Infrastrukturni projekti ostat će u fokusu i za nadolazeće razdoblje, u skladu s hodogramom pripreme projektno-tehničke dokumentacije projekata od interesa za županiju te pripadajućim akcijskim planovima koji će definirati konkretne projekte od strateškog značaja za razvoj županije.’ – rekli su nam nedavno u RERA-i S.D.

Prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Splitsko-dalmatinska županija je lani ugovorila najviše sredstava za EU projekte. Vodeća je bila, nakon Zagreba, po ugovorenim sredstvima unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija u visini od 2 milijarde kuna, a druga unutar programa pomorstvo i ribarstvo u visini od 14,8 milijuna kuna. U četiri godine Županija je ugovorila oko 5,6 milijardi kuna.

Opširnije:

 

Izvor:Župan.hr