Svrha izobrazbe je unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za formuliranje javnih politika te provođenje zakonskog okvira za strateško planiranje i upravljanje razvojem RH, s naglaskom na osnove izrade strateškog i provedbenog okvira u dugoročnim i srednjoročnim aktima strateškog planiranja.


SADRŽAJ:


- Zakonodavni okvir za strateško planiranje i upravljanje razvojem
- Pokretanje izrade i sadržaj različitih vrsta akata strateškog planiranja
- Korištenje biblioteke pokazatelja – demonstracija
- Izrada elemenata strateškog i provedbenog okvira u aktima strateškog planiranja - vježba


 
Kategorija JAVNE POLITIKE
Ciljna skupina
Primarna:
SLUŽBENICI KOJI SU ODREĐENI KAO KOORDINATORI ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
Sekundarna:
SLUŽBENICI KOJI SU UKLJUČENI U STRUČNU PRIPREMU I PROVEDBU AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA