Glavni cilj projekta „Innocultour“ je doprinijeti ravnomjernijem razvoju turizma kroz oživljavanje, promociju i popularizaciju manje poznatih lokaliteta kulturne baštine kao što su etno-eko sela otoka Hvara. Aktivnim sudjelovanjem “kreativaca” -predstavnika kreativnih industrija, lokalnog stanovništva i dionika koji imaju ulogu u upravljanju i promociji ovih lokaliteta, INNOCULTOUR će implementirati promotivnu kampanju usmjerenu na mladu populaciju ljudi (turista) koji su zainteresirani doživjeti kulturnu baštinu i njezine skrivene potencijale.

Ciljne grupe projekta:

  1. tijela javne uprave (nacionalna/regionalna/lokalna) u čijem djelokrugu rada je upravljanje kulturnim dobrima i/ili promocija turističkih potencijala;
  2. muzeji, turističke zajednice, turističke agencije i operateri u turizmu, djelatnici „kreativnih industrija“;
  3. mlađa populacija/djeca i lokalna zajednica;
  4. turisti
  5. Program se sastoji od sljedećih radionica:

 

DATUM

 

 

SAT

 

 

RADIONICA

 

 

LOKACIJA

 

PREDAVAČ

 

24.9.2018.

 

 

13:30-17:30

 

Pauza za catering: 15:00-15:30

Maritimna baština sa primjerima održive prezentacije (Betinska brodogradnja, Rovinjska Batana i Viška falkuša) i  uključivanja lokalne zajednice

 

 

Sala Hrvatskog doma (čitovnica)

Nova riva 3

Stari Grad, otok Hvar

dr.sc. ROMANA LEKIĆ

25.9.2018.

 

 

11:00-14:15

 

Pauza za catering: 12:30-13:00

Baština kao brand na primjeru vučedolske kulture i najstarijeg indoeuropskog kalendara Vučedolskog Oriona

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira,Split,

Domovinskog rata 65

dr.sc. ROMANA LEKIĆ

25.9.2018.

 

 

16:00-19:15

 

Pauza za catering: 17:30-18:00

Predstavljanje i promocija hvarskog eko etno sela na digitalnim kanalima – od sadržaja i web stranica do društvenih mreža i oglasnih kampanja

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira,Split,

Domovinskog rata 65

ANA PENOVIĆ, dipl. novinar

26.9.2018.

 

 

11:00-14:15

 

Pauza za catering: 12:30-13:00

Promocija kulturne baštine na odabranim digitalnim kanalima – od sadržaja i web stranica do društvenih mreža i oglasnih kampanja

 

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split

Domovinskog rata 65

ANA PENOVIĆ, dipl. novinar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molim Vas da potvrdite Vaše sudjelovanje do petka 21. rujna 2018. prijavom na mail marija.radonic@aspira.hr . Za sva pitanja stojimo na raspolaganju i na broju 021/383-663.