NOVOSTI

  14.09.2018 14:07h

Sudjelujte na radionicama „OŽIVLJAVANJE I PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE“

 

Sudjelujte na radionicama „OŽIVLJAVANJE I PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE“

 

Pozivamo Vas na sudjelovanje na participativne edukativne radionice na temu oživljavanja i promocije kulturne baštine koje u sklopu projekta „Innocultour“ JU RERA S.D. provodi u suradnji sa Visokom školom za menadžment i dizajn Aspira u Splitu.


Glavni cilj projekta „Innocultour“ je doprinijeti ravnomjernijem razvoju turizma kroz oživljavanje, promociju i popularizaciju manje poznatih lokaliteta kulturne baštine kao što su etno-eko sela otoka Hvara. Aktivnim sudjelovanjem “kreativaca” -predstavnika kreativnih industrija, lokalnog stanovništva i dionika koji imaju ulogu u upravljanju i promociji ovih lokaliteta, INNOCULTOUR će implementirati promotivnu kampanju usmjerenu na mladu populaciju ljudi (turista) koji su zainteresirani doživjeti kulturnu baštinu i njezine skrivene potencijale.

Ciljne grupe projekta:

  1. tijela javne uprave (nacionalna/regionalna/lokalna) u čijem djelokrugu rada je upravljanje kulturnim dobrima i/ili promocija turističkih potencijala;
  2. muzeji, turističke zajednice, turističke agencije i operateri u turizmu, djelatnici „kreativnih industrija“;
  3. mlađa populacija/djeca i lokalna zajednica;
  4. turisti

Program se sastoji od sljedećih radionica:

  1. Radionica „MARITIMNA BAŠTINA – primjeri održive prezentacije i uključivanja lokalne zajednice“

Predavač: dr.sc. Romana Lekić

datum održavanja radionice: 24.09.2018. u terminu od 13.30 -17.00

lokacija otok Hvar – mjesto održavanja Hrvatski dom (Čitovnica), Nova riva 2, Stari Grad

 

  1. Radionica „BAŠTINA KAO BRAND“

Predavač: dr.sc Romana Lekić

datum održavanja radionice: 25.09.2018. u terminu 11:00-14:15 h

lokacija Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Domovinskog rata 65

 

  1. Radionica „Predstavljanje i promocija hvarskih etno-eko sela na digitalnim kanalima – od sadržaja i web stranica do društvenih mreža i oglasnih kampanja“

predavač: Ana Penović, dipl.novinar

datum održavanja radionice: 25.09.2018. u terminu 16:00-19:15 h

lokacija Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Domovinskog rata 65

 

  1. Radionica “Promocija kulturne baštine na odabranim digitalnim kanalima – od sadržaja i web stranica do društvenih mreža i oglasnih kampanja“

predavač: Ana Penović, dipl.novinar

datum održavanja radionice: 26.09.2018. u terminu 16:00-19:15 h

lokacija Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Domovinskog rata 65

 

Molim Vas da potvrdite Vaše sudjelovanje do petka 21. rujna 2018. prijavom na mail marija.radonic@aspira.hr . Za sva pitanja stojimo na raspolaganju i na broju 021/383-663.

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!