NOVOSTI

  27.06.2019 14:22h

Tehnička pomoć JU RERA SD - "Savjetom do fondova"

 

Tehnička pomoć JU RERA SD - "Savjetom do fondova"

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

 

 


JU RERA S.D. je 26.lipnja 2019. godine prijavila projekt  Tehnička pomoć JU RERA SD - "Savjetom do fondova". Svrha Projekta je ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Specifično, projektom će se doprinijeti: (1) Jačanju i razvoju mreže podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme projekata od strane JU RERA S.D.; (2) Informiranju šire javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova te potpora jačanju kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz EU fondova (3) Jačanju internih kapaciteta JU RERA S.D.

Prijavljeno je ukupno 22.184.606,62 kn, od čega traženi udio bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 18.822.483,74 kn.

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi - 10 Tehnička pomoć su regionalni koordinatori u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17) za koje je proveden postupak akreditacije iz članka 26. Zakona i za koje je donesena pozitivna ili uvjetna odluka o statusu regionalnog koordinatora (akreditirani regionalni koordinator). Prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga Poziva odnose se na poslove koje regionalni koordinatori obavljaju u okviru javnih ovlasti, odnosno poslove od javnog interesa povjerene regionalnim koordinatorima člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17). Također, prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga Poziva usmjerene su i na provedbu specifičnih aktivnosti koje se odnose na ESI fondove što uključuje informiranje o mogućnostima i provedbi ESI fondova, jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika u odnosu na pripremu i provedbu projekata ESI fondova te jačanje općih kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, osobito u pogledu pripreme za naredno programsko razdoblje EU fondova.

 

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!