Dana 09.06.2022. u Ferrari u Italiji održan je prekogranični trening na projektu FIRESPILL čiji je cilj unapređenje operativnih sposobnosti hitnih službi, te uspostava Centra za naprednu obuku za vatrogastvo i civilnu zaštitu.


Trening pod nazivom “Ten years after the earthquake: Firespill innovative actions for the restoration of cultural heritage” je organizirala Emilia Romagna Region, jedan od partnera na projektu Firespill. U suradnji s Odjelom za arhitekturu Sveučilišta u Ferrari, predstavnici Emilia-Romagna Region prezentirali su rezultate pilot istraživanja unutar radnog paketa 4 koji se odnosi na razvoj pilot aktivnosti u slučaju požara i potresa. U svome izlaganju, predavači su se osvrnuli i na procese obnove nakon potresa, te su se prisjetili razornih potresa koji su regiju Emilia-Romagna pogodili prije deset godina.