U Riminiju u Italiji održana je završna konferencija projekta Green economy and CO2. Riječ je o projektu koji se pridružuje međunarodnoj borbi protiv klimatskih promjena primjenom održivih eko prihvatljivih praksi u poljoprivredi.
Realizacijom projektnih aktivnosti projektni partneri su pokušali povećati prilagodljivost na klimatske promjene na način da se kroz multilateralni pristup uspostavi regionalni sustav za monitoring, prikupe podaci o otpornosti, emisijama  i apsorpciji stakleničkih plinova.

Inovativna ideja projekta GECO2 je  bila stvaranje na prekograničnoj razini, dobrovoljnog ugljičnog tržišta, sposobnog da okolišne mjere budu održive i u ekonomskog pogledu. Kao takvo, dobrovoljno tržište ugljika za sada je jedinstveno u svijetu, čiji razvoj podjednako potiču Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Na završnoj konferenciji obrazloženi su projektni rezultati po svim partnerskim regijama, te su dogovorene završne aktivnosti realizacije projekta.