Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Urbane agende za Europsku Uniju objavilo je natječaje za formiranje partnerstava za nove prioritetne teme: Održivi turizam i Ozelenjivanje gradova.

Partnerstva broje 15-20 članova iz redova predstavnika europskih gradova ili regija, tijela državne uprave, europskih organizacija, financijskih institucija te nadležnih uprava europske komisije. Zadaće partnerstava su izraditi Akcijski plan te provoditi njime zacrtane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unaprenje znanja i razmjenu iskustava.

Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema, a rok za prijavu je 16. rujna 2022. godine do 18:00 sati.

Više informacija može se dobiti na službenoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.