Na 11. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održanoj 25. srpnja 2022. godine, usvojen je Plan razvoja Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine. 

Sukladno članku 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) plan razvoja jedinice regionalne samouprave je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu regionalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja. Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije ključan je strateški dokument razvoja.