U Trstu će se 23. studenog okupiti talijanski i hrvatski dionici nautičkog sektora i sektora mobilnosti kako bi predstavili rezultate projekta DEEP-SEA, prekogranične inicijative započete u siječnju 2019., a sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Interreg program Italija-Hrvatska.