Održivi sustavi odvodnje urbanih oborinskih voda (engl. Sustainable Urban Drainage Systems) predstavljaju nove učinkovite tehnike upravljanja vodama i rješenja problema vezanih za gospodarenje vodama u urbanim područjima. Cilj ovih sustava jest oponašanje prirodnih procesa unutar urbanog područja te ponovno korištenje vode (primjerice za navodnjavanje), pri čemu se površinska voda  smatra važnim resursom, a ne otpadom.  Jedna od tehnika održivih sustava odvodnje jest izgradnja zelenih krovova koja pridonosi povećavanju zelenih površina (koje predstavljaju važna staništa za razne vrste kukaca, insekata i ptica), a time i pročišćavanju zraka, smanjenju udjela ugljičnog dioksida i razine buke, produživanju vijeka trajanja krovova i smanjenju potrošnje energije potrebne za grijanje, odnosno hlađenje objekta. Osim toga, zeleni krovovi zadržavaju velike količine vode, čime se smanjuje količina vode koja završava u kanalizacijskim sustavima.

Zeleni krovovi najčešće se izvode na objektima s ravnim krovovima. Ovisno o vrstama, na istima se može vidjeti nisko raslinje koje ne zahtijeva održavanje, poput mahovine i niskog cvijeća, zatim vrtovi, parkovi ili voćnjaci koji zahtijevaju redovito održavanje, ali i kombinacije ovih dvaju. Kao primjere dobre prakse na programskom području središnje Europe važno je istaknuti Hotel Charles u Njemačkoj i Sveučilišnu bolnicu Petz Aladár u Mađarskoj.

Na području Hrvatske najveći broj zelenih krovova nalazi se na području Istre i Kvarnera, odnosno u gradu Rijeci i okolici. Primjeri dobre prakse zelenih krovova u Hrvatskoj svakako su: Panonski drvni centar kompetencija (Virovitica), Agronomski fakultet (Zagreb), Hotel Valdaliso (Rovinj), Gradska knjižnica (Karlovac) ili Hotel Mirasol (Rijeka). Iako na području grada Splita (projektno funkcionalno urbano područje) navedena tehnika zelenih krovova još uvijek nije dovoljno prepoznata, kao primjer dobre prakse može se spomenuti zeleni krov Osnovne škole Žnjan-Pazdigrad. Uzimajući u obzir to da je Split po broju stanovnika drugi najveći hrvatski grad i iznimno popularno turističko odredište te mjesto s brojnim poslovnim prostorima i hotelima, može se zaključiti kako bi izvođenje zelenih krovova zasigurno bi imalo veliki značaj za okoliš i održivi razvoj. U nastavku su prikazane fotografije nekih od spomenutih primjera dobre prakse. 

 

                
Fotografija 1. Sveučilišna bolnica Petz Aladár u Mađarskoj 

 Izvor: https://efb-greenroof.eu/work/intensive-green-roof-germany-2/

 

Fotografija 1. Sveučilišna bolnica Petz Aladár u Mađarskoj 

 

 

Fotografija 2. Hotel Charles u Njemačkoj

 Izvor: https://efb-greenroof.eu/work/intensive-green-roof-germany-2/

 

Fotografija 3. Panonski drvni centar kompetencija u Virovitici 

Izvor: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/panonski-drvni-centar-kompetencija

 

Fotografija 4. Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad

Izvor: https://www.jutarnji.hr/domidizajn/interijeri/znjan-pazdigrad-dobio-najbolju-skolu-u-hrvatskoj/7217244/