DOGAĐANJA

od     11.06.2018 h   do     05.07.2018 h   Lokacija     Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Sinj u sridu


  VIŠE INFORMACIJAORGANIZATOR: JU RERA SD

 

Sinj u sridu

 

U okviru projekta „Sinj u sridu“ održavaju se četiri tribine:

Sinj u sridu 2. tribina, Trilj „Gastronomski raj i avanturistički turizam“, Trilj, Gradska vijećnica, 3.7.2018, 18:00

Sinj u sridu, 3. tribina, Vrlika „Iskusite Vrliku“, Vrlika, Dom kulture, 4.7.2018., 18:00

„Izazovi održivog turizma“, Sinj, Galerija Sikirica, 5.7.2018., 18:00

Pozivamo na sudjelovanje na besplatnom stručnom edukacijskom programu u sklopu projekta „Sinj u sridu“ kojeg provodi Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira u Splitu u partnerstvu s Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt "Sinj u sridu" integrirani je projekt obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Sinja s ciljem njene veće turističke valorizacije. Naime, radi se o programu namijenjenom djelatnicima turističkih zajednica i ustanova u kulturi, udrugama koje skrbe o kulturnoj baštini, predstavnicima lokalne samouprave, predstavnicima privatnog sektora u turizmu (ugostitelji, vlasnici smještajnih kapaciteta, seoskih imanja  i sl.). Očekuje se sudjelovanje oko 50 sudionika.

Po završetku programa, polaznici će steći nova znanja i kompetencije te  im se dodjeljuje Certifikat o sudjelovanju.

Program se sastoji od sljedećih tematskih cjelina:

Modul 2: „Light“ program za ostale sudionike – unapređenje komunikacijskih vještina u prezentaciji kulturne baštine.

Planirane su dvije (2) dvodnevne radionice (12 sati svaka) na slijedeće teme:

  • Kratki pregled kulturne baštine Cetinskog kraja
  • Komunikacijske i prezentacijske vještine u predstavljanju kulturne baštine – priče pričanje, kreativna interpretacija i sl.
  • Primjeri dobre prakse

Modul 3: Povijest i značaj kulturne baštine na području Sinja i Cetinske krajine, uključujući povezane legende i zanimljive priče/anegdote.

Planirane su dvije (2) dvodnevne radionice (12 sati svaka) na slijedeće teme:

  • Povijest Cetinskog kraja, kulturna baština materijalna i nematerijalna-pregled i značaj
  • Prezentacija povezanih priča i anegdota, kreativna rasprava temeljena na primjerima kreativnih industrija temeljenih na kulturnoj baštini

Modul 4: Upotreba modernih tehnologija i prezentacijskih oblika u prezentaciji destinacije, s posebnim naglaskom na kulturnu baštinu.

Planirane su 4 poludnevne edukacije(4h sata svaka) na sljedeće teme:

  • Priprema, izrada i promocija web stranice
  • Google borbeni komplet
  • Online marketing
  • Profili na društvenim mrežama

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju na broju 021/383 677 ili na mailu marija.radonic@aspira.hr, zivana.sunara@aspira.hr.

POZIV

# Dokument: Format: Veličina:
sinjusriduplakatib1kopie pdf 1.27 MB

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!