EU Projekti

REVIVAL - Revitalization and Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape

Program: Interreg program V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020.
Ukupni proračun: 1.825.035,00 EUR
Trajanje projekta: 01.01.2019. - 30.06.2021. (30 mjeseci)
Web stranica: www.italy-croatia.eu/web/revival
Vodeći partner: Grad Forlì (Italija)
Partneri:

 

Grad Campobasso

Grad Cesenatico

Grad Pesaro  

Grad Rijeka

Grad Zadar

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Sveučilište u Zadru

 


Sažetak:

 

U talijanskim i hrvatskih gradovima uključenima u projekt REVIVAL, postoje mnoga napuštena područja, zgrade (e.g. ljetni kampovi, škole, barake, vojne utvrde) i indrustrijski kompleksi i predstavljaju gotovo potpuno zaboravljeno nasljeđe, koje može biti ponovno otkriveno, revitalizirano i iskorišteno. Projektom REVIVAL će se transformirati izgubljena baština do stanja koje je prihvatljivo za daljni razvoj i koji će utjecati na održiviji i uravnoteženiji teritorijalni razvoj u kojem će  izgubljeno naslijeđe imati centralnu ulogu. Projektom će se skrenuti pažnja lokalnih i regionalnih zajednica te potencijalnih investitora na izgubljeno naslijeđe te će se pronaći kreativna i održiva rješenja za njihovu revitalizaciju. 

Svaki projektni partner će izraditi popis zapuštene baštine 900-ih godina 20. st. koja će biti dio digitalnog dokumentacijskog centra. Nakon toga izabrati će jednu od zapuštenih građevina u kojoj će se organizirati događanja kojima će se pokušati skrenuti pažnja javnosti na zapuštenu baštinu. Također, svaki projektni partner razvit će storytelling povezan s izabranom građevinom. Svaka građevina bit će dio jedinstvene turističke rute svih projektnih partnera.


JU RERA SD će projektom REVIVAL nastojati ponovni oživjeti Poljoprivrednu zadrugu Kaštela COOP i usko povezanu priču o Crljenku. U sklopu projekta je predviđena promocija Zadruge kroz promotivne aktivnosti te održavanje događaja u Zadruzi kojima će biti cilj privući pažnju kreativaca i lokalnih vlasti te privatnih poduzetnika u cilju ponovne valorizacije zadruge. Poseban naglasak stavlja se na razvijanje storytelling koncepta, odnosno price o Crljenku, koja će se koristiti za obogaćivanje turističke ponude

Također, Zadruga će na kraju projekta biti uvrštena u jedinstvenu turističku rutu koja će predstavljati dio zajedničke prekogranične turističke rute te će se na taj način nastojati iskoristiti turistički potencijal Zadruge te price o Crljenku. Sve izabrane građevine od svakog projektnog partnera bit će dio rute kojoj je cilj razvoj kulturnog turizma.

 

REVIVAL Newsletter no.1 

 

# Dokument: Format: Veličina:
REVIVAL letak pdf 1.67 MB
REVIVAL poster pdf 1.37 MB

 

 

  Filteri
  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!