NATJEČAJI

  ZATVOREN od 22.02.2019. do 22.03.2019.

Splitsko-dalmatinska županija

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2019. g.

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira:

- do 75% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije

- do 60% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze na otocima Splitsko-dalmatinske županije

- do 50% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze u priobalju Splitsko-dalmatinske županije

 


Bespovratna sredstva odobravati će se za sufinanciranje sljedećih aktivnosti u okviru projekta:

 

  • izradu projektne dokumentacije:
  1. tehničke projektne dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt, troškovnik, aktivnosti vezane za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17), odnosno primjenom Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17);
  2. studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.);
  3. pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne  turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i nacionalnih fondova (fond za razvoj turizma i sl.) te za financiranje preostalog dijela sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije i nacionalnih fondova;

 

  • izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju, uređenje i opremanje objekata javne turističke infrastrukture.

 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   www.dalmacija.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!