NATJEČAJI

  OTVOREN od 01.09.2018. do 31.12.2020.

HAMAG-BICRO

Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta.

 

"Financijski instrumenti Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj ne uvjetuju da prijavitelj mora biti godinu dana upisan u Registar poreznih obveznika. Uvjeti prihvatljivosti su navedeni u Financijskim instrumentima dostupnim na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a i nisu nužno jednaki uvjetima propisanim natječajima za bespovratna sredstva Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine."


4.1.2. ZBRINJAVANJE, RUKOVANJE I KORIŠTENJE STAJSKOG GNOJIVA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu

4.1.3 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima

4.2.1 POVEĆANJE DODANE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na: • povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost; • modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

4.2.2 KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

4 Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koje se odnosi na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda

6.4.1 RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz: • aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda; • tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine; • pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor;  • turizam u ruralnim područjima za sljedeće vrste turističke ponude: 1. ugostiteljsko turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, te poljoprivredne, šumarske, sportsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti vezane za poljoprivredno gospodarstvo); 2. ugostiteljsko turističke usluge vezane za slijedeće skupine ugostiteljskih objekata: „hoteli“ (hotel, aparthotel, hotel baština, integrirani, difuzni, pansion), „kampovi“ (kamp, kampiralište, kamp odmorište) i ostali ugostiteljski objekti za smještaj (hostel, planinarski dom, lovački dom, robinzonski smještaj i dr.), te njihovi prateći i dodatni sadržaji; 3. ugostiteljsko- turističke usluge u objektima tradicijske (kulturne) baštine, turističke usluge vezane za planinski, pustolovni, sportskorekteativni, cikloturizam, zdravstveni, edukativni i druge posebne oblike turizma na ruralnom prostoru.

8.6.1 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu: • povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme; • koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva

8.6.2 MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja: • je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme; • se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   hamagbicro.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!