NATJEČAJI

  ZATVOREN od 27.11.2018. do 26.12.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Državne upravne organizacije


 

 

Svrha ovog Poziva: Svrha ovog Poziva je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. godine. Provedbom aktivnosti odvajanja i prikupljanja odvojenog otpada bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog komunalnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada, a time bi se smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem. Provedbom projekta doprinijet će se i ostvarivanju ciljeva OPKK 2014.-2020. i pripadajućih pokazatelja te pomoći RH u ostvarivanju njezinih obveza u primjeni i provedbi okolišnog zakonodavstva EU.

Predmet ovog Poziva: Predmet ovog poziva je nabava spremnika za odvojeno sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada (otpadni papir, karton i biootpad) i reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika i staklo) na javnim površinama i kod korisnika usluge čime će se omogućiti odvajanje otpada na mjestu nastanka.

Ukupna bespovratna sredstava: 315.350.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 315.350.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Državne upravne organizacije

Područja: Zaštita prirode i okoliša

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   efondovi.mrrfeu.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!