NATJEČAJI

  ZATVOREN od 15.11.2018. do 28.06.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

Ustanove


Svrha ovog Poziva: Opći cilj ovog Poziva je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Predmet ovog Poziva: Predmet ovoga Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ regionalnim koordinatorima koji su uspostavljeni i djeluju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17)

Ukupna bespovratna sredstava: 250.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Ustanove

Područja: Državna i javna uprava

Sažetak: Prihvatljivi prijavitelji za ovaj postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi - 10 Tehnička pomoć su regionalni koordinatori u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17) za koje je proveden postupak akreditacije iz članka 26. Zakona i za koje je donesena pozitivna ili uvjetna odluka o statusu regionalnog koordinatora (akreditirani regionalni koordinator). Prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga Poziva odnose se na poslove koje regionalni koordinatori obavljaju u okviru javnih ovlasti, odnosno poslove od javnog interesa povjerene regionalnim koordinatorima člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17). Također, prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga Poziva usmjerene su i na provedbu specifičnih aktivnosti koje se odnose na ESI fondove što uključuje informiranje o mogućnostima i provedbi ESI fondova, jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika u odnosu na pripremu i provedbu projekata ESI fondova te jačanje općih kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, osobito u pogledu pripreme za naredno programsko razdoblje EU fondova.

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   efondovi.mrrfeu.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!