NATJEČAJI

  ZATVOREN od 27.11.2018. do 30.09.2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Ustanove


Svrha ovog Poziva: Unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Predmet ovog Poziva: Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u ciljanim (pod)sektorima strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika.

Ukupna bespovratna sredstava: 563.294.117,66 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Ustanove

Područja: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak: Poziv se pokreće u okviru OPKK-a, Prioritetne osi 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10a Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje s ciljem stjecanja vještina te cjeloživotno učenje razvijanjem infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje, SC 10a3 Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecaje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja. Putem ovog Poziva ulagat će se u infrastrukturu i opremu regionalnih centara kompetentnosti. Regonalni centri kompetentnosti (RCK) mjesta su izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično). Cilj poziva je uspostavljanje mreže RCK-ova u SOO-u u suradnji s gospodarskim i civilnim sektorom koji će omogućiti aktivnu praktičnu obuku za učenike, nastavnike i zaposlenike u skladu s potrebama tržišta rada putem izravnog sudjelovanja na regionalnoj razini te omogućiti suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji. Potpora će se dodijeliti za projekte unaprijed poznatih prijavitelja – RCK-ova u SOO-u definiranih u Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, temeljem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 25/2018) u sljedećim (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo , poljoprivreda i zdravstvo. Ovi (pod)sektori definirani su Strategijom pametne specijalizacije kao napredni u kontekstu doprinosa daljnjem razvoju regije. Dodatna vrijednost regionalnih centara kompetentnosti bit će njihova sposobnost provođenja specifičnih, posebno prilagođenih programa („po mjeri“) za osobe s invaliditetom / učenike s teškoćama. Poziv je komplementaran s planiranim ulaganjima Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ temeljem kojeg će se financirati aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje programa redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-ovima, unaprjeđenje programa za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje u RCK-ovima, jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca, jačanje kompetencija učenika i nezaposlenih osoba (uključujući osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama) kroz učenje temeljeno na radu i profesionalno usmjeravanje, promociju strukovnih zanimanja i obrazovanja odraslih, suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima kao i na sustav osiguravanja kvalitete rada i razvoja RCK-ova.

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   efondovi.mrrfeu.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!