NATJEČAJI

  OTVOREN od 18.02.2020. do 15.02.2021.

Uspostava reciklažnih dvorišta

Jedinice lokalne samouprave


Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, kao niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK. Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.
Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
i. reciklažna dvorišta – građevine:
– najniži iznos 500.000,00 HRK
– najviši iznos 4.500.000,00 HRK.
ii. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
– najniži iznos 100.000,00 HRK
– najviši iznos 800.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava KF po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, u skladu s člankom 35., stavkom 1. točkom 1. ZOGO-a. Iznimno, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za reciklažna dvorišta – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za reciklažna dvorišta – mobilne jedinice.

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta, odnosno uz nabavu mobilnih jedinica. Glavne projektne aktivnosti su:

Provedba projekta:
I. Reciklažna dvorišta – građevine
a) aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova;
b) opremanje reciklažnog dvorišta informatičkom i uredskom opremom te opremom za potrebe rada reciklažnog dvorišta;
c) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
d) aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
e) aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama sinvaliditetom;
f) aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta;
g) Nadzor radova (stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II));

II. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice
a) aktivnosti vezane uz pripremu i provođenje postupka javne nabave roba za nabavu mobilne jedinice;
b) aktivnosti vezane uz provedbu ugovora o nabavi roba – mobilne jedinice;

Upravljanje projektom:
Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).

Izobrazno – informativne aktivnosti:
Izobrazno-informativne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika, a usklađenih s mjerama iz Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18. ožujka 2020. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: seup@mzoe.hr.

 

 

 

VIŠE INFORMACIJA NA:   strukturnifondovi.hr

 

  Filteri

  Poništi filtere

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!