ADRIA WEALTH- Klasterizacijski i kapitalizacijski projekt za održivi turizam u Jadranskom području

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Teatro Publlico Pugliese (ITA)

Partneri u projektu:

ITA: AREA Science Park Trst, Regija Puglia-Odjel za turizam, kulturu i promociju teritorija Bari, HRV: Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Dura-Razvojna agencija grada Dubrovnika, SLO: Geološki institut Slovenije Ljubljana, Nacionalni institut za zaštitu kulturne baštine Slovenije, ALB: općina Fier, BiH: Razvojna agencija Županije zapadnohercegovačke-HERAG


Ciljevi Adria Wealth projekta bili su: učinkovito doprinijeti diversifikaciji turističke ponude u Jadransko-jonskom području, počevši od prethodnih uspješnih iskustava u sektoru, prenijeti znanja i poticati razmjenu najboljih primjera iz prakse; uključiti interesne grupe i donositelje odluka kako bi utjecala i oblikovala politiku sektora, provođenje umrežavanja i aktivnosti klasterizacije usvajajući cross-inovacijske i društveno-inovacijske metode.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  TURIZAM

UKUPNI PRORAČUN:

  1.199.866,00 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2016. do 11.2016.

WEB STRANICA:

  www.adriawealth.eu

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj