CO-EVOLVE- Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Regija Istočna Makedonija i Tracija (GRE)

Partneri u projektu:

GRE: Sveučilište Thessaly, Zaklada za istraživanje i tehnologiju, Regija Kreta, ITA: Regija Emilia-Romagna, Po delta park, Regija Veneto, IUAV Sveučilište Venecija, CNR, Nacionalno vijeće za znanost-Institut znanosti o moru, Upravno tijelo za parkove i bioraznolikost-Po delta Emilia-Romagna, Uprava Regije Veneto-Teritorijalno planiranje, strategija i kartografija, HRV: Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, PAP / RAC- Centar za regionalne aktivnosti Programa Prioritetnih akcija, FRA: Konferencija perifernih pomorskih regija Europe, Odsjek Herault, ESP: FEPORTS, Latinska liga, CYP: Ministarstvo prometa, komunikacija i radova


Cilj projekta je analizirati međuodnos ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava u turističkim obalnim područjima, usmjeravajući daljnji održivi razvoj turističkih odredišta na temelju smjernica ICZM/MSP.

Prijetnje i mogućnosti za ko-evoluciju razmatrat će se na razni Mediterana, na temelju postojećih studija i novih analiza. Na lokalnoj razini, kreirat će se integrirani planovi i aktivnosti upravljanja pilot područjima na principima integracije obale, zaštite i upravljanja obalom.


JOŠ PROJEKATA


PROGRAM:

Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014.-2020.

SEKTOR:

  POMORSTVO I RIBARSTVO

UKUPNI PRORAČUN:

  3.000.000 €

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 08.2016. do 07.2019.

WEB STRANICA:

  co-evolve.interreg-med.eu/

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj