Integrirani projekt Starogradskog polja

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Splitsko-dalmatinska županija, korisnik

Partneri u projektu:
 Grad Stari Grad,  Općina Jelsa, Javna ustanova RERA S.D.

Projektom „Integrirani program Starogradskog polja“ dodatno će se obogatiti turistička ponuda kulturnog turizma otoka Hvara, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske.

Programom će biti uspostavljena čvrsta funkcionalna veza između područja Starog Grada, Jelse i Vrboske, koja će činiti jedinstvenu kružnu kulturno-turističku rutu, čija je okosnica Starogradsko polje pod zaštitom UNESCO-a. Provedbom programa turistički će se valorizirati iznimno bogata kulturna baštine područja što će potaknuti sveukupni gospodarski razvoj cijelog otoka Hvara.

Projektom se planira izgradnja nužne turističke infrastrukture, kreiranje komplementarnih sadržaja i uvođenje kvalitetnog upravljanja, što će obuhvaćeno područje učiniti turistički privlačnijim, lokalno stanovništvo potaknuti na bavljenje turističkim i poljoprivrednim aktivnostima, ali i zaustaviti propadanje svjetske spomeničke baštine te pokrenuti njeno održivo korištenje. Razvojem kulturnog turizma zaustavit će se depopulacija i deagrarizacija otoka Hvara, zaštiti kulturna dobra i omogućiti razvoj malog i srednjeg poduzetništva u kreativnim poslovima te novo zapošljavanje, naročito mladih i osoba u nepovoljnom položaju. Izgradnjom pratećih objekata, uvođenjem novih tehnologija, stvaranjem inovativnih proizvoda i usluga povezanih s kulturnim turizmom te obnavljanjem zapuštenih poljoprivrednih djelatnosti u Starogradskom polju, ostvarit će se sve pretpostavke za opći gospodarski i društveni razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Identificiran i pripremljen financijski, tehnički i okolišno održiv Integrirani program Starogradskog polja koji će rezultirati povećanjem zaposlenosti i turističkih izdataka kroz pametno upravljanje kulturnom baštinom.

Ukupna vrijednost projekta 3.743.750,00 HRK, iznos koji sufinancira EU 2.827.000,00 HRK

Korisne poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr/

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  TURIZAM

UKUPNI PRORAČUN:

  3.743.750,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 11.2017. do 06.2020.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj