Održivi rast i razvoj MSP-ova s naglaskom na KKI

Vodeći partner / Nositelj projekta:   JU RERA SD

Tijekom provedbe projekta bit će izrađeno i provedeno šest novih programa edukacija te jedan program edukacije odabranih djelatnika RERA-e kao budućih edukatora.

Provedbom predviđenih projektnih aktivnosti, zainteresirani MSP-ovi steći će u prvom redu nužne poslovne vještine i znanja neophodna za razvoj poduzeća. Razvoj poslovnih vještina obuhvaća potrebne rukovoditeljske i organizacijske vještine, komunikacijske i marketinške vještine i ostale vještine i znanja koja su neophodna za odgovarajuću procjenu tržišne situacije i prilika ili prijetnja na tržištu. Poznavanje osnovnih alata poduzetničkih vještina biti će unaprijeđeno stvaranjem dodatnog znanja u izradi poslovnih planova i projektnih prijedloga kojima će se ostvariti generiranje financijskih sredstava nužnih za rast i razvoj MSP-ova. Ipak, uspješniji iskorak u poslovanju zasnovan je na većoj razini kreativnosti i korištenju inovativnih alata i tehnika koji dovode do stvaranja outputa tj. proizvoda koji ostvaruju mogućnost intelektualne zaštite. Projektne aktivnosti u ovom djelu upravo su zasnovane na razvoju navedenih alata i tehnika čijom će uporabom biti moguće ostvariti spomenuto pravo vlasništva. U cilju efikasnijih poslovnih i tržišnih rezultata, projektne aktivnosti usmjerene su na omogućavanje zajedničkog djelovanja MSP-ova različitih sektora i djelatnosti u cilju stvaranja proizvoda veće dodane vrijednosti. Iste su također usmjerene na poticanje razvoja ženskog poduzetništva u sektoru KKI koji nudi velike mogućnosti njihovog poslovnog ostvarenja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj Projekta je osnaživanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća (MSP) s naglaskom na stvaranje proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti kroz procese učenja razvoja inovativnih alata i tehnika, kreativnosti i poslovnih vještina i zajedničkog sinergijskog djelovanja u svrhu osiguranja dugoročno održivog i kompetitivnog rasta i razvoja s naglaskom na kulturne i kreativne industrije (KKI)


Kontakt osoba za više informacija

Mili Novak, mili.novak@rera.hr


link na www.strukturnifondovi.hr i

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Projekt  je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost J.U. RERA S.D.

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PODUZETNIŠTVO I TRŽIŠTE RADA

UKUPNI PRORAČUN:

  702.106,27 kn

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2018. do 10.2019.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj