Pokrenimo Otok – P_OTOK

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Općina Otok

Partneri u projektu:

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije


Cilj projekta je pružiti obrazovanje min. 40 dugotrajno nezaposlenih osoba od prekvalifikacije do osposobljavanja i usavršavanja kako bi postali konkurentniji na tržištu rada te kroz ciljane radionice podići samopouzdanje i osnažiti ciljne skupine čime će se utjecati na smanjenje socijalne isključenosti.

Specifični ciljevi projekta:
  1.  Povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva dugotrajno nezaposlenih osoba na području Općine Otok jačanjem stručnih znanja kroz provedbu verificiranih programa za obrazovanje odraslih
  2. Umanjiti rizik od socijalne isključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba podizanjem razine samopoštovanja i samopouzdanja provedbom ciljanih programa za razvoj mekih i prenosivih vještina
 
Očekivani rezultati projekta:
  • 40 dugotrajno nezaposlenih završilo 29 verificiranih programa obrazovanja odraslih (prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja)
  • izdano 70 verificiranih certifikata o završenim programima obrazovanja odraslih
  • namještena i opremljena učionica u prostorijama Općine Otok sa 15 računala, printerom, klupama i stolicama, pločom i interaktivnim uređajem
  • razvijen 1 ciljani program za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina dugotrajno nezaposlenih osoba
  • provedene min. 3 radionice za osnaživanje i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina prema prethodno razvijenom ciljanom programu
  • min. 40 dugotrajno nezaposlenih osoba pohađalo radionice za osnaživanje prema razvijenom ciljanom programu
PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  PODUZETNIŠTVO I TRŽIŠTE RADA

UKUPNI PRORAČUN:

  1.111.920,88 kn

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 03.2020. do 09.2021.

WEB STRANICA:

  www.p-otok.com

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj