Tehnička pomoć JU RERA S.D. - "Savjetom do fondova"

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Partneri u projektu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Nadležno tijelo

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije - Korisnik


Opći cilj  je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

Sažetak:
Postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi - 10 Tehnička pomoć su regionalni koordinatori u smislu članka 24. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17) za koje je proveden postupak akreditacije iz članka 26. Zakona i za koje je donesena pozitivna ili uvjetna odluka o statusu regionalnog koordinatora (akreditirani regionalni koordinator).

Prihvatljive aktivnosti odnose se na poslove koje regionalni koordinatori obavljaju u okviru javnih ovlasti, odnosno poslove od javnog interesa povjerene regionalnim koordinatorima člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17). Također, prihvatljive aktivnosti usmjerene su i na provedbu specifičnih aktivnosti koje se odnose na ESI fondove što uključuje informiranje o mogućnostima i provedbi ESI fondova, jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika u odnosu na pripremu i provedbu projekata ESI fondova te jačanje općih kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, osobito u pogledu pripreme za naredno programsko razdoblje EU fondova.

 

  

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  TEHNIČKA POMOĆ

UKUPNI PRORAČUN:

  22.184.606,82 kn

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 03.2019. do 10.2023.

WEB STRANICA:

  www.strukturnifondovi.hr

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj