ESI FONDOVI 2014.-2020.

 

 

Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova određen je Sporazumom o partnerstvu, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za svaki ESI instrument.

Partnerski sporazum utvrđuje nacionalnu strategiju za korištenje ESI fondova te opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna Europske unije.

Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela četiri takva programa (OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja, OP za pomorstvo i ribarstvo), a aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg ESI fonda (Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo).

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,731 milijardi eura. Od tog iznosa 8,452 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijardi eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

 

ESI fond

Alokacija ()

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

4.700.499.588

Kohezijski fond (KF)

2.130.755.644

Europski socijalni fond (ESF)

1.621.046.414

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

2.026.222.500

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

252.643.138

Ukupno

10.731.167.284

 

Sukladno usvojenom Izvješću o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj, do 8. travnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,51 milijardi eura odnosno 116,56% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 5,55 milijardi eura odnosno 51,75% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,55 milijarde eura odnosno 42,41% dodijeljenih sredstava. U razdoblju od 2013. godine do 8. travnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 37,97 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji je u perspektivi 2014.-2020. do travnja, 2021.g. ugovoreno 6,130 milijardi kuna (bez projekata Europske teritorijalne suradnje), dok je ukupna vrijednost ugovorenih projekata u kojima je JU RERA S.D. nositelj, partner ili u ulozi Tehničke pomoći 1.159.084.973,86 kuna odnosno 77.110.928,01 kuna ako se gleda isključivo budžet JU RERA S.D.

 

 

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj