EU Škola

 

„EU ŠKOLA“- program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranima iz EU fondova

Upravljanje projektnim ciklusom jedna je od vještina neophodna u svakom poslovanju pa tako i u upravljanju EU financiranim projektima. Cilj „EU ŠKOLE“ je polaznicima približiti mogućnosti financiranja iz EU izvora te ponuditi alate koji će im pomoći formulirati jasne projektne prijedloge, kao i upravljati provedbom projektnih aktivnosti. Na konkretnom primjeru je predstavljen cijeli proces: od identifikacije problema do odabira strategije njegovog rješenja. Naglasak stavljamo na uobičajene greške prijavitelja/korisnika EU sredstava. 

Pristup i metode izvođenja programa prilagođeni su epidemiološkoj situaciji te se EU škola do daljnjega odvija online. Čim situacija bude dozvoljavala, vraćamo se radu uživo. Predviđeno trajanje je 40 sati (predavanje + vježbe) u okviru pet modula:

1.          Modul: EU politike i Fondovi 

2.         Modul: Osnove projektnog planiranja 

3.         Modul: Izrada projektne aplikacije 

4.         Modul: Izrada proračuna i Plana nabave 

5.         Modul: Provedba projekta i izvještavanje 

 

Polaznici će na kraju edukacije moći:

  • razlikovati EU fondove i programe te pronaći adekvatan izvor financiranja
  • razlikovati faze projektnog ciklusa te upravljati svakom od njih
  • primijeniti nacionalne i EU pravne akte i strateške dokumente u planiranju projektne ideje
  • koristiti standardne alate i tehnike u formuliranju projektne ideje (stablo problema, SWOT  i SMART analize)
  • formulirati projektne ciljeve te planirati faze projekta (logička matrica, gantogram)
  • izraditi proračun projekta
  • formulirati relevantnost i održivost projekta te povezati s horizontalnim temama
  • pripremiti natječajnu dokumentaciju
  • upravljati projektnim aktivnostima i resursima do zaključenja projekta

 

„EU ŠKOLA“ je namijenjena zaposlenicima svih javno pravnih tijela i javnih ustanova na području Splitsko- dalmatinske županije kojima su osnivači županija, jedinica lokalne samouprave ili Republika Hrvatska. Sudjelovanje u EU školi je besplatno za sve polaznike. Za predbilježbu na sljedeći ciklus EU škole i ostale informacije, slobodno se javite na: tereza.begovic.gudelj@rera.hr.

Dodatno, za sve zainteresirane korisnike osmislili smo set webinara s ciljem  približavanja alata koji će Vam pomoći u formuliranju projektne ideje ili pak u provedbi. Webinare možete slušati u segmentima, sukladno Vašim interesima i slobodnom vremenu, a na raspolaganju smo za pomoć u rješavanju zadataka kroz vježbe na kraju svakog segmenta. Zbog mogućnosti dobivanja što kvalitetnije povratne informacije na odrađene vježbe, preporučamo slušati webinare od početka do kraja.

Ukoliko ste odslušali neki od webinara, molimo Vas ispunite kratku anketu na sljedećem linku.

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj