Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima JU RERA S.D.  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) JU RERA S.D. je javni naručitelj i kao takav obveznik primjene postupaka javne nabave u svrhu sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova i usluga, okvirnog sporazuma i provedbe projektnog natječaja. Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • FORNIX d.o.o., Industrijski put b.b. 21315 Dugi Rat
  • KOTEKS d.d., Kralja Zvonimira 14, 21000 Split
  • ZADAR MED EXPERT d.o.o., Ante Starčevića 25/D, Zadar
  • KARDIO CENTAR SPLIT, Kranjčevićeva 45, Split

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj