Ključni dokumenti (EU fondovi)

 

EUROPA 2020. - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Strategija Europa 2020 (.pdf)


SPORAZUM O PARTNERSTVU 2014. - 2020.

SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.
PRILOZI Sporazum o partnerstvu

 

OPERATIVNI PROGRAMI 2014. - 2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. - 2020. 


INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. - 2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020. - FINALNI NACRT

Upute za korisnike sredstava  vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!