Korisni linkovi

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Adresar tijela javne vlasti

Središnji katalog službenih dokumenata RH

Portal strukturnih fondova

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Europska komisija

Europski parlament


EU fondovi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - http://www.strukturnifondovi.hr/naslovna

Natječaji za dostavu projektnih prijedloga financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda - http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji

Strateški dokumenti za EU fondove - http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

Riječnik pojmova Europske unije - http://www.safu.hr/hr/rjecnik


Zapošljavanje i razvoj karijere

Europass - Europass dokumenti osiguravaju transparentnost i usporedivost stečenih vještina i kvalifikacija europskim građanima. http://www.europass.hr/

EURES - Cilj ove mreže olakšati slobodno kretanje radnika unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) (EU+ Norveška, Lihtenštajn i Island) i Švicarske. https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=hr

Zavod za zapošljavanje http://www.hzz.hr

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) - http://www.cisok.hr


Poduzetništvo

Praktični vodič za poslovanje u Europi http://europa.eu/youreurope/business/index_hr.htm

Portal Europske unije za lakši pristupu financijama malim i srednjim poduzećima / Access to finance / Your Europe -  http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm

Instrumenti osiguranja za poduzetničke investicije http://www.hamagbicro.hr/jamstva/

HBOR – mikrokreditiranje - http://www.hbor.hr/mikrokreditiranje-uz-potporu-eu01

Europska poduzetnička mreža / Entreprise Europe Network

http://www.een.hr/

http://www.utt.unist.hr/hr/o-nama/kontakti

Erasmus za poduzetnike početnike

https://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-za-poduzetnistvo-inovacije-i-tehnoloski-razvoj/erasmus-za-poduzetnike-pocetnike

Solvit –Rješenja problema povezanih s vašim pravima u EU  http://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_hr.htm

European Small Business portal http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm

Kako osnovati poduzeće - http://www.hamaginvest.hr/investicije/osnivanje-poduzeca/kako-osnovati-poduzece/

Samozapošljavanje - http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11746

Studentski poduzetnički inkubator http://www.mspi.hr/sto-su-studentski-poduzetnicki-inkubatori/


Ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede http://www.mps.hr/

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva http://www.mps.hr/ribarstvo/

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju http://www.apprrr.hr/

Jamstva za poljoprivrednike - HAMAG BICRO - http://www.hamagbicro.hr/jamstva/jamstveni-programi/poljoprivrednici/

Savjetodavna služba http://www.savjetodavna.hr


Za mlade

Garancija za mlade - Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada http://www.gzm.hr

Eurodesk Hrvatska - Eurodesk pruža informacije o mogućnostima za mlade u Europi i politikama za mlade na europskoj razini.  https://www.facebook.com/eurodesk.hrvatska

Europski portal za mlade –Volontiranje, rad i učenje-  http://europa.eu/youth/hr

Europska volonterska služba - http://europa.eu/youth/node/19795_hr

Studentski poduzetnički inkubator http://www.mspi.hr/sto-su-studentski-poduzetnicki-inkubatori/


Zaštita okoliša

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja - Energetska obnova obiteljskih kuća http://www.mgipu.hr/default.aspx

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/

 

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!