O nama

 

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije osnovana je Odlukom o osnivanju od strane Županijske skupštine u mjesecu lipnju 2011. godine. Javna ustanova sporazmom je preuzela sve djelatnike, uredske prostore i sva ostala materijalno-tehnička sredstva ali i sve projekte koje je do tada provodila Agencija za razvoj SDŽ d.o.o. koja je započela s djelovanjem 2009. godine.

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17 i 118/18), JU RERA S.D. osniva se kao javna ustanova radi obavljanja poslova od javnog interesa s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Splitsko-dalmatinske županije, a obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

1/  izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač 

2/ provjerava usklađenost dokumenata starateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijsku višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost

3/ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Splitsko-dalmatinske županije kojima su osnivači RH ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije 

4/ pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekta javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja SDŽ kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije

5/ provodi županijske razvojne programe za koje ih ovalsti osnivač 

6/ provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj 

Radi obavljanja poslova iz nadležnosti JU RERA S.D. ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:  Ured Ravnatelja, Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje, Odjel za pripremu programa i EU projekata, Odjel za provedbu programa i EU projekata te Odjel za opće poslove, kao i dva Info centra – Europe Direct Split Informacijski centar (EDIC Split)  i Info centar za poduzetnike.

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!