OP Konkurentnost i kohezija

Tehnička pomoć JU RERA S.D. - "Savjetom do fondova"

  Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

  22.184.606,82 kn

  od 03.2019. do 10.2023.

Uspostava centra kompetencija CEKOM 3LJ

  Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ

  73.691.265,40

  od 06.2020. do 06.2023.

Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore

  Grad Vrlika

  22.173.321,40 HRK

  od 11.2017. do 12.2020.

Integrirani projekt Starogradskog polja

  Splitsko-dalmatinska županija, korisnik

  3.743.750,00 HRK

  od 11.2017. do 06.2020.

Održivi rast i razvoj MSP-ova s naglaskom na KKI

  JU RERA SD

  702.106,27 kn

  od 04.2018. do 10.2019.

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj