PLAN RAZVOJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 2021. -2027. GODINE

 

                                      

                                               

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) i Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja Republike Hrvatske (NN 123/17), Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je postupak izrade Plana razvoja za razdoblje od 2021. do 2027. godine kao temeljnog srednjoročnog strateškog (planskog) dokumenta jedinica regionalne (područne) samouprave. Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija) te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kao regionalni koordinator, zadužena je za koordinaciju izrade Plana razvoja.

Plan razvoja donosi županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća Splitsko-dalmatinske županije.

Izrada Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2021.-2027. sufinancirana je sredstvima Europske unije, u okviru projekta “ Tehnička pomoć JU RERA SD - "Savjetom do fondova”.

Kontakt točka (e-mail): planrazvoja@rera.hr

 tel.: 021 / 545-841      

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka Plan razvoja SDŽ pdf 289.10 KB
Odluka o imenovanju Partnersko vijeće SDŽ pdf 383.24 KB
Poziv Partnersko vijeće Plan razvoja SDŽ pdf 544.24 KB
Poslovnik o radu Partnerskog vijeća pdf 853.98 KB
Dijagram dionika Plan razvoja SDŽ pdf 95.23 KB
Odluka o imenovanju Tima za strateško planiranje SDŽ pdf 240.71 KB
Komunikacijska strategija i akcijski plan pdf 1.24 MB
Strategija savjetovanja s dionicima i javnošću pdf 1.21 MB
Plan djelovanja tematskih radnih skupina pdf 407.43 KB
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća pdf 621.10 KB
Odluka o osnivanju i imenovanju tematskih radnih skupina za izradu Plana razvoja SDŽ pdf 850.61 KB

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!