Radni materijali - Radna skupina "Demografija, zdravstvo i socijalna uključenost"

 

 

 

ODRŽAN I. sastanak Stručnog tima za mapiranje potreba za razvojem i investicijama u zdravstvu i dugotrajnoj skrbi 2021.-2027.  

 

 

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj