Regionalni razvoj

 

Europska unija provodi regionalnu politiku za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije sa krajnjim ciljem smanjivanja razvojnih razlika između 271 različite regije.

Regionalna politika RH  utemeljena je na Strategiji regionalnog razvoja RH (usvojena na Vladi 04. lipnja 2010.) i Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14).

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske iz prosinca 2014. godine uređuje ciljeve i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planske dokumente politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedbu, praćenje i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova Europske unije.

 

Sveukupni cilj SRR RH je pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju RH u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

 

Javna ustanova RERA SD. kao imenovani Regionalni koordinator za Splitsko-dalmatinsku županiju obavlja sljedeće poslove od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave:

  • koordinira i sudjeluje u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije
  • koordinira izradu akcijskog plana za provedbu županijske razvojne strategije
  • prati i potiče provedbu županijske razvojne strategije
  • sudjeluje u koordinaciji izrade i provedbe strategije razvoja urbane aglomeracije grada Splita
  • koordinira poslove vezane uz središnju bazu i unos projekata u bazu
  • koordinira aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj te sudjeluju u  pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave županije
  • obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerskog vijeća
  • sudjeluje u radu županijskog partnerstva i partnerskog vijeća statističke regije te partnerskog vijeća urbanog područja

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!