Ruralni razvoj

 

Dana 26. svibnja 2015. godine, nakon višemjesečnih konzultacija, Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji je vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (engl. EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Područja aktivnosti Odjela za ruralni razvoj Javne ustanove RERE SD su poljoprivreda, ribarstvo, ruralni turizam, te društvene i gospodarske aktivnosti jedinica lokalne samouprave i Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) na području Splitsko – dalmatinske županije u okvirima zadanim Programom ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. i Operativnim programom ribarstva RH 2014. – 2020.Odjel educira, savjetuje i koordinira zainteresirane iz navedenih područja aktivnosti.

Aktivnosti:

 • Praćenje propisa, strateških dokumenata i programa iz područja ruralnog razvoja,  poljoprivrede i ribarstva
 • Usklađivanje dokumenata regionalne i lokalne razine s politikama ruralnog razvoja, poljoprivrednim politikama i politikama ribarstva nacionalne razine.
 • Praćenje stanja, proučavanje i priprema programa za Županijsku razvojnu strategiju i praćenje provedbe ŽRS.
 • Poticanje i sudjelovanje u izradi  i provođenju pilot projekata u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
 • Koordinacija poslova vezanih za središnju  bazu razvojnih projekata iz svog
 • djelokruga aktivnosti.
 • Zaštita, valorizacija, brendiranje i promocija autohtonih proizvoda.
 • Poticanje diversifikacije održivih gospodarskih aktivnosti na ruralnim      
 • područjima s naglaskom na očuvanje tradicijskih vrijednosti.
 • Razvoj održivog turizma u ruralnom prostoru uz maksimalno očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.
 • Sudjelovanje u organizaciji sajmova, izložbi, konferencija te organizacija  radionica, predavanja i savjetovanja iz svog djelokruga aktivnosti.
 • Pomoć korisnicima pri izradi investicijske, tehničke i tehnološke dokumentacije za prijavu na natječaje.
 • Suradnja s predstavnicima: resornih ministarstava, županije, JLS, znanstvenih i drugih institucija. 

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!