Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2020.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2020.

 

Splitsko-dalmatinska županija je jedna od regija u Hrvatskoj i Europi koja se može podičiti iznimnom prirodnom ljepotom, blagom mediteranskom klimom, bogatom kulturnom i povijesnom baštinom, snažnim Sveučilištem, brojnim uspješnim pojedincima koji su postigli uspjehe na međunarodnoj razini u svim segmentima ljudskog djelovanja.

Mnogi njezini građani kako u povijesti tako i danas aktivno su oblikovali društvena, gospodarska, znanstvena, umjetnička i sportska kretanja. Unatoč nedvojbenom ljudskom potencijalu, Splitsko-dalmatinska županija ima pred sobom i brojne razvojne izazove. Zadržati svoje najkvalitetnije kadrove, ali i privući nove posebice u zaleđu, na otocima, manjim općinama i gradovima, ali čak i u svom najvećem gradu, gradu Splitu, izazov je suvremenog trenutka s kojim se teško nose i puno razvijenije sredine.

Pokretanje zamašnjaka razvoja na svim razinama koji bi omogućio stvaranje kvalitetnih radnih mjesta je jedan od prioriteta svake zajednice koja razmišlja i djeluje u smjeru svog pametnog, održivog i uključivog rasta sukladno europskim i nacionalnim, a onda i županijskim i lokalnim strateškim opredjeljenjima. Svaki razvoj, pa tako i onaj najširi društveni i gospodarski, počinje od ljudi. Ljudi su naš ključni resurs, ali i čimbenik razvoja. Ulaganje u ljude i njihove potencijale stoga mora biti jedna od prioritetnih zadaća ne samo na razini Splitsko-dalmatinske županije, već i u svim njezinim jedinicama lokalne samouprave, u svim ustanovama, gospodarskim subjektima i udrugama.

Splitsko-dalmatinska županija prepoznala je važnost partnerskog pristupa u pronalaženju najboljih rješenja i alata razvoja ljudskih potencijala, kao i razvoja cijele zajednice. Kao vodeći partner Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije, nastojali smo i nastavit ćemo aktivno doprinositi stvaranju povoljnog okruženja za razvoj i punu aktivaciju ljudskih potencijala naše Županije, a time i za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja svih njezinih stanovnika sukladno njihovim temeljnim ljudskim potrebama i mogućnostima. Upravo zbog toga, ova Strategija razvoja ljudskih potencijala predstavlja važan korak prema ostvarenju tih nastojanja. Ona predstavlja okvir za daljnju kvalitetniju koordinaciju svih partnera i članica lokalnog partnerstva za zapošljavanje, ali i svih drugih zainteresiranih dionika kako bi se potakle međusektorske inicijative, projekti i programi koji će mjerljivo doprinijeti razvoju ljudskih potencijala, zapošljavanju i unapređenju kvalitete življenja svih stanovnika ove Županije sukladno zajednički dogovorenim strateškim prioritetima i mjerama. Ipak, ova Strategija je zamišljena tek kao početak zajedničkog nastojanja i provedbe partnerskih programa i projekata korištenjem svih raspoloživih resursa, a posebice EU fondova s naglaskom na Europski socijalni fond i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2020. nastala je u okviru aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije s ciljem stvaranja strateškog i operativnog okvira za pokretanje pozitivnih društvenih i gospodarskih promjena na području Splitsko-dalmatinske županije i gravitirajuće regije prije svega putem stvaranja preduvjeta za kvalitetan i ispunjujući život, obrazovanje, zapošljavanje i rad svih skupina stanovništva. Kompetentni, poduzetni, učenju i stalnom osobnom i profesionalnom razvoju okrenuti građani preduvjet su svakog rasta i razvoja nekog područja, pa tako i naše Županije i Republike Hrvatske u cjelini.

Izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014.-2020. s akcijskim planom kruna je višegodišnjeg nastojanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije (LPZ SDŽ) koje je osnovano 6. travnja 2011.g. na Osnivačkoj skupštini u Splitu. Na toj Skupštini je izabran Upravni odbor od 13 članova i s tročlanim predsjedništvom kojeg čine najviši predstavnici Splitsko-dalmatinske županije (župan kao predsjednik), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Split i Hrvatske udruge poslodavaca Regionalni ured Split (predstojnik područnog ureda i direktorica regionalnog ureda kao dopredsjednici).

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Strategija razvoja ljudskih potencijala pdf 2.24 MB

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!