Strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR)

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU uspostavilo je informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR), podijeljen u dva dijela, dio koji se odnosi na središnji elektronički registar razvojnih projekata (Registar projekata) i dio koji se odnosi na Akte strateškog planiranja.

Pozivaju se sva javno-pravna tijela (izuzev JLS) na našem području da dostave svoje projektne ideje/potrebe nama kako bismo ih mogli unijeti u Registar projekata. Molimo koristiti priloženi obrazac te iste dostavljati putem sljedeće kontakt točke:

Ivan Jakelić, viši stručni suradnik u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

Email: ivan.jakelic@rera.hr

Tel: 021 545 111

Mob: 098 955 8832

 

  Regionalni razvoj i strateško planiranje
  Nacionalna razvojna strategija RH
  Nacionalni plan razvoja otoka
  Plan razvoja SDŽ
  Provedbeni program SDŽ 2022.-2025.
  Popis važećih strateških akata lokalne i regionalne razine u SDŽ
  Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. u RH

SPUR je informacijski sustav za upravljanje strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji pruža usklađen sustav za identifikaciju trenutnog stanja kroz pokazatelje i indikatore za praćenje napretka. Osnovna svrha programskog rješenja je pružanje usklađenog metodološkog sustava za pripremu, organizaciju i implementaciju procesa upravljanja razvojem. Unos podataka uključuje upis razvojnih projekata od njihove projektne ideje i pokretanja razrade projekta (idejna faza) do završetka definiranja i razrade projekta (faza planiranja) u spomenuti registar.

Početkom 2020. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU pokrenulo je postupak migracije informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) na servis Centar dijeljenih usluga tzv. „Državni oblak“, koji je strateški projekt Vlade Republike Hrvatske i jedan od ključnih projekata Ministarstva uprave. Tijekom ožujka 2021. godine SPUR je uspješno prebačen na Državni oblak odnosno u Centar dijeljenih usluga te se kao takav može aktivno koristiti. Završetkom migracije informacijskog sustava omogućeno je upisivanje projektnih ideja u središnji elektronički registar razvojnih projekata.

Informacijski sustav sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) definira kao obvezu upisa podataka u registar javno tijelo, a upis projekata u Registar projekata obavljaju osobe imenovane za pristup Registru projekata. Sukladno zakonskim obvezama pozivamo jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu JLS) na upis svojih projektnih ideja u informacijski sustav.


SPUR PRIJAVA: https://pro.spur.cloud/login


Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kao regionalni koordinator obvezna je upisivati projekte od značaja za razvoj županije u Registar projekata te sukladno zakonskim odredbama u sustavu ima ulogu koordinatora, kontrolnog tijela upisa projekata jedinica lokalne samouprave.

 

 

Pozivaju se sva javno-pravna tijela (izuzev JLS) na našem području da dostave svoje projektne ideje/potrebe nama kako bismo ih mogli unijeti u Registar projekata. Molimo koristiti priloženi obrazac te iste dostavljati putem sljedeće kontakt točke:

Ivan Jakelić, viši stručni suradnik u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

Email: ivan.jakelic@rera.hr

Tel: 021 545 111

Mob: 098 955 8832

 

  Regionalni razvoj i strateško planiranje
  Nacionalna razvojna strategija RH
  Nacionalni plan razvoja otoka
  Plan razvoja SDŽ
  Provedbeni program SDŽ 2022.-2025.
  Popis važećih strateških akata lokalne i regionalne razine u SDŽ
  Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. u RH

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj