Tehnička pomoć

Javna ustanova RERA S.D. u travnju 2019. započela je s provedbom projekta Tehnička pomoć „Savjetom do fondova“ kroz koji pruža tehničku podršku i savjetovanje javno-pravnim tijelima s područja Splitsko-dalmatinske županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih kroz fondove Europske unije.

Trajanje: 04/2019 – 12/2023

Ukupna vrijednost projekta: 22.184.606,82 kn (od čega udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 18.822.483,74 kn)

 

 

 

  Provedba projekata
  Tehnička pomoć
  Pregled projekata
  Završeni projekti

Projekt Tehnička pomoć JU RERA S.D. – „Savjetom do fondova“, omogućava svim javno-pravnim tijelima s područja županije da dobiju našu pomoć i podršku u pripremi i realizaciji svojih razvojnih projekata. Na ovaj smo način do sada ostvarili suradnju s većinom jedinica lokalne samouprave te velikim brojem javnih ustanova i ostalih javnih institucija u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojima pružamo adekvatnu, kompetentnu i pravovremenu uslugu koja je za njih, kao naše korisnike, potpuno besplatna. Projektom se financira pomoć u PRIPREMI PROJEKATA, a od početka provedbe do danas pripremljen je i ugovoren značajan broj razvojnih projekata. Projekt tehničke pomoći omogućuje korisnicima i našu podršku u PROVEDBI PROJEKATA. S ciljem jačanja kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave projekt predviđa konstantno INFORMIRANJE I EDUCIRANJE korisnika, a u segmentu regionalnog razvoja i strateškog planiranja projektom se financira izrada PLANA RAZVOJA SDŽ, RAD OTOČNIH KOORDINATORA, ali i sudjelovanje predstavnika JU RERA S.D., kao regionalnog koordinatora, u različitim radnim skupinama za izradu nacionalnih, lokalnih i regionalnih strateških dokumenata.


Cilj ovog projekta je pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.


Očekivani projektni rezultati:

(1) ojačana i razvijena mreža podrške prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova JLS-ova i javnopravnih tijela kroz savjetodavnu potporu prilikom pripreme i provedbe projekata od strane JU RERA S.D.

(2) Informirana šira javnosti o mogućnostima i provedbi ESI fondova te potpora jačanju kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova

(3) ojačani kapaciteti JU RERA S.D. za pružanje podrške JLS-ovima i javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.


Projektne aktivnosti:

1. Skup aktivnosti – „Tehnička pomoć za pripremu/provedbu projekata te jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.“

2. Skup aktivnosti – „Upravljanje projektom“

3. Skup aktivnosti – „Promidžba i vidljivost“

 

Više informacija o mogućnostima informiranja za javno-pravna tijela Splitsko-dalmatinske županije možete naći na poveznici.

 

 

 

 

Trajanje: 04/2019 – 12/2023

Ukupna vrijednost projekta: 22.184.606,82 kn (od čega udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 18.822.483,74 kn)

 

 

 

  Provedba projekata
  Tehnička pomoć
  Pregled projekata
  Završeni projekti

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj