Teritorijalna suradnja

 

Europska teritorijalna suradnja odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Time se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjuje negativan utjecaj granica i promovira društveno-gospodarska kohezija.

Republika Hrvatska u ovom razdoblju može punopravno sudjelovati u sva tri dijela europske teritorijalne suradnje:

 

1. Prekogranična suradnja

Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama, poput loše dostupnosti, posebno u odnosu na povezivost informacijskih i komunikacijskih tehnologija i prometnu infrastrukturu, lokalnih industrija u opadanju, neodgovarajućeg poslovnog okruženja, nedostatka umreženosti između lokalnih i regionalnih uprava, niskih razina istraživanja i inovacija te preuzimanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, onečišćenja okoliša, sprečavanja rizika, negativnih stavova prema građanima susjednih zemalja te bi cilj trebao biti iskorištavanje neiskorištenih potencijala rasta u pograničnom području (razvoj prekograničnih objekata i klastera za istraživanja i inovacije, integracija prekograničnog tržišta rada, suradnja između obrazovnih institucija, uključujući sveučilišta, ili između zdravstvenih ustanova), uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

Kroz jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih pograničnih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

Program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Cilj programa: razmjena znanja te iskustava, razvijanje i provedba pilot aktivnosti, testiranje izvedivosti novih politika, proizvoda i usluga te podržavanje investicija.

Države sudionice: Italija i Hrvatska i to

25 pokrajina s talijanske strane: Teramo, Pescara, Chieti (Abruzzo), Campobasso (Molise), Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Puglia), Venezia, Padova, Rovigo (Veneto), Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Friuli Venezia Giulia), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Emilia Romagna), Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Marche)

8 županija s hrvatske strane: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska i Karlovačka

Vrijednost programa: 236.890.849 eura.

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Plave inovacije

Prioritetna os 2  – Sigurnost i otpornost

Prioritetna os 3 - Okoliš i kulturna baština

Prioritetna os 4 – Pomorski prijevoz

Stranica programa: http://www.italy-croatia.eu/

 

Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Cilj programa: poticanje gospodarske suradnje, kroz rješavanje problema slabe povezanosti i nepovoljnog gospodarskog okruženja; poboljšanje i zaštitu okoliša i prirodnih resursa, odnosno sprječavanje njihovog gubitka; poticanje umreženosti lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura; te poboljšanje komunikacije između odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava.

Države sudionice: Mađarska i Hrvatska

3 županije s mađarske strane: Zala, Baranya, Somogy

8 županija s hrvatske strane: Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska,Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija

Vrijednost programa: 73.900.027 eura.

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Ekonomski razvoj

Prioritetna os 2  – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara

Prioritetna os 3 - Suradnja

Prioritetna os 4 - Ulaganje u obrazovanje

Stranica programa: www.huhr-cbc.com

 

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Cilj programa: promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te njegovanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje. Fokus na iskorištavanju prirodnih i kulturnih vrijednosti za uspostavu inovativnih, pametnih i učinkovitih rješenja za pomoć očuvanju i unapređenju kvalitete okoliša i njegove raznolikosti s jedne strane te njegovog socioekonomskog potencijala s druge strane.

Države sudionice: Slovenija i Hrvatska

9 regija sa slovenske strane: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Primorsko-notranjska regija, Osrednjeslovenska regija i Obalno-kraška regija

8 županija s hrvatske strane: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija

Vrijednost programa: 55.690.913 eura.

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Integrirano upravljanja rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima

Prioritetna os 2  – Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa

Prioritetna os 3 - Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja

Stranica programa: www.si-hr.eu

 

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Cilj programa: osnaživanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja pograničnih područja programa kroz tematske osi.

Države sudionice:

u Hrvatskoj:

12 županija: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Zagrebačka,

u Bosni i Hercegovini:

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i 109 općina: Bijeljina, Teočak, Ugljevik, Lopare, Tuzla, Lukavac, Čelić, Srebrenik, Petrovo, Gračanica, Doboj Istok, Gradačac, Pelagićevo, Donji Žabar, Orašje, Domaljevac-Šamac, Šamac, Modriča, Vukosavlje, Odžak, Bosanski Brod, Srebrenica, Bratunac, Milići, Han-Pijesak, Vlasenica, Kladanj, Šekovići, Kalesija, Osmaci, Zvornik, Banovići, Živinice, Sapna, Prnjavor, Srbac, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Dobretići, Šipovo, Jajce, Jezero, Mrkonjić Grad, Banja Luka, Gradiška, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka, Sanski Most, Ključ, Ribnik, Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar, Istočni Drvar, Petrovac, 58Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Bužim, Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Doboj, Derventa, Prozor/Rama, Konjic, Nevesinje, Gacko, Bileća, Trebinje, Ravno, Ljubinje, Berkovići, Mostar, Jablanica, Kupres, Kupres (RS), Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Čitluk, Stolac, Neum, Čapljina, Ljubuški, Grude, Livno, Istočni Mostar, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Tešanj, Usora, Zavidovići, Zenica, Žepče, Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Travnik, Vitez i Teslić,

u Crnoj Gori:

10 općina: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Podgorica i Nikšić.

Vrijednost programa: 57,155,316. eur

Prioriteti:

Tematski prioritet 1 – Poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području

Tematski prioritet 2 – Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti

Tematski prioritet 3 – Doprinošenje razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine

Tematski prioritet 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskom području.

Stranica programa: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

 

IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

Cilj programa: naglasak na osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene pozitivnih iskustava između dviju država sudionica programa.

Države sudionice: Srbija i Hrvatska

Hrvatske županije: Osječko - baranjska, Vukovarsko - srijemska, Požeško- slavonska, Brodsko - posavska;

Upravni okruzi u Srbiji: Sjeverno - bački, Zapadno – bački, Južno - bački, Sremski Mačvanski.

Vrijednost programa: 40.344.930 eura

Prioriteti:

Prioritetna os 1: Poboljšanje kvalitete javnog zdravstva i socijalnih usluga u programskom području.

Prioritetna os 2: Zaštita životne sredine i biodiverziteta, unapređenje prevencije rizika i promicanje održivog gospodarenja i energetske efikasnosti kroz korištenje obnovljivih izvora energije.

Prioritetna os 3: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa

Prioritetna os 4: Unapređenje konkurentnosti i razvijanje poslovnog okruženja u programskom području.

Stranica programa: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

 

 

2. Transnacionalna suradnja

Kroz jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

 

1. Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020.

Cilj programa: promicanje održivog rasta u MED području poticanjem inovativnog koncepta i prakse, odgovorne upotrebe raspoloživih sredstava te podupiranjem socijalne integracije

Države sudionice: Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina).

Vrijednost programa: 264.898.511 eura

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

Prioritetna os 2– Poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovi, otoci i udaljena područja

Prioritetna os 3 – Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

Prioritetna os 4 – Jačanje upravljanja Mediteranom

Stranica programa: interreg-med.eu/en/home

 

2. Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.

Cilj programa: potpora za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. Program podržava integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave rješavanjem  ključnih izazova i mogućnosti u regiji. Strateška vizija je "integracija politika" ispod razine EU i iznad nacionalne razine u pojedinim područjima djelovanja.

Države sudionice: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska,  Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast).

Vrijednost programa: 262.989.839 eura

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Inovativna i socijalno odgovorna Dunavska regija

Prioritetna os 2– Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija

Prioritetna os 3 - Bolje povezana i energetski odgovorna Dunavska regija

Prioritetna os 4 - Dobro upravljanje Dunavskom regijom

Stranica programa: www.interreg-danube.eu/

 

3. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.

Cilj programa: poticanje europske integracije, korištenjem bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa Jadranskog i Jonskog mora te povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području. Projekti će se sufinancirati u području inovacija, očuvanja i promicanja prirodnih i kulturnih resursa, suradnje u području prometa i upravljanja Jadransko-jonskom strategijom.

Države sudionice: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija

Vrijednost programa: 117.918.198 eura.

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Inovativna i pametna regija

Prioritetna os 2– Održiva regija

Prioritetna os 3 - Povezana regija

Prioritetna os 4 - Potpora upravljanju EUSAIR-om (Jadransko-jonskom strategijom)

Stranica programa: www.adrioninterreg.eu

 

4. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014.-2020.

Cilj programa: usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, samanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kutlurno nasljeđe te trasnport u području obuhvaćenom programom

Države sudionice: Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka cijelim teritorijem sudjeluju u Programu, dok Njemačka i Italija sudjeluju samo dijelom svojih regija

Vrijednost programa: 298.987.025 eura

Prioriteti:

Prioritetna os 1 – Suradnja u području inovacija u svrhu povećanja konkurentnosti Središnje Europe

Prioritetna os 2– Suradnja na izradi strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2 u Središnjoj Europi

Prioritetna os 3 - Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi

Prioritetna os 4 - Suradnja u području prometa u svrhu boljeg povezivanja Središnje Europe

Stranica programa: www.interreg-central.eu

 

3. Međuregionalna suradnja

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje: ESPON, INTERACT III, INTERREG VC i URBACT.

 

1. INTERACT III 2014.-2020.

Cilj programa: razmjena iskustava, identifikacija i prenošenje dobre prakse te inovativni pristupi u provedbi teritorijalne suradnje.

Države sudionice: svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska

Vrijednost programa: 46.340.000,00 EUR

Prioriteti:

1. Upravljanje i kontrola kapaciteta ETS programa

2. Kapaciteti u području europske teritorijalne suradnje u dostizanju i komuniciranju programskih rezultata

3. Upravljačka sposobnost za provođenje inovativnih pristupa

Stranica programa: http://www.interact-eu.net/

 

2. INTERREG VC 2014.-2020.

Cilj programa: razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa

Države sudionice: svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska

Vrijednost programa: 359.000.000,00 EUR

Prioriteti:

Istraživanje i inovacije

Konkurentnost malih i srednjih poduzeća

Ekonomija s niskom razinom ugljika

Okolišna i resursna učinkovitost

Stranica programa: http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/

 

3. ESPON 2014.-2020.

Cilj programa: razmjeni iskustava u području prostornog planiranja te općenitu suradnju sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija.

Države sudionice: svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska

Vrijednost programa: 41.300.000,00 EUR

Prioriteti: svih jedanaest tematskih ciljeva ESI fondova posjeduje teritorijalnu komponentu ili utjecaj te su stoga svi relevantni za podršku iz programa ESPON (Uredba (EU) br.1303/2013).

Stranica programa: https://www.espon.eu/main/

 

4. URBACT 2014.-2020.

Cilj programa: Sve aktivnosti u okviru programa provode se pod tematskim ciljem 11. 'Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana i učinkovite javne uprave' (čl. 9 Uredbe EU 1303/2013). URBACT III ne osigurava sredstava za infrastrukturne investicije (kao što su npr. izgradnja gradskih prometnica ili sl.) već podržava mjere namijenjene kreatorima javnih politika, izgradnji kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciju građana i podizanje svijesti, i sl.

Države sudionice: svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska

Vrijednost programa: 96.300.000,00 EUR

Prioriteti:

Prioritetna Os 1: Poticanje integriranog održivog urbanog razvoja

Prioritetna Os 2: Tehnička pomoć (povećati učinkovitost i produktivnost upravljanja i provedbe programa URBACT III)

Stranica programa: http://urbact.eu

 

 

PRONAĐITE IDEALAN NATJEČAJ ZA VAS

Pogledajte našu arhivu natječaja!


  Pregled natječaja

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!