Zakonska regulativa

 

 

Rad regionalnih koordinatora
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 • ZAKON O USTANOVAMA (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 • Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18)
 • Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/18)

Regionalni razvoj i strateško planiranje

Europska teritorijalna suradnja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/2009), (NN 8/11), (NN 11/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/09), (NN 9/11), (NN 11/13)  
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na „IPA – program Jadranska prekogranična suradnja“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN 10/09), (NN 9/11), (NN 11/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (NN 3/09)  
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA. (NN 10/09), (NN 4/11), (NN 5/12), (NN 9/12), (NN 10/13), (NN 10/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA. (NN 3/09), (NN 10/09), (NN 4/11), (NN 5/12), (NN 9/12), (NN 10/13), (NN 10/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA.  (NN 3/09), (NN 10/09), (NN 4/11), (NN 5/12), (NN 9/12), (NN 10/13), (NN10/13)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima Europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente Prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu (NN 3/09), (NN 9/09), (NN 4/11), (NN 4/13), (NN 4/13)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/13 i 157/13)
 • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatske (NN 97/12)
 • Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja. (NN 6/10), (NN 15/11), (NN 6/10)
 • Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja. (NN 6/10), (NN 15/11
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. – 2020. (NN 60/2013)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN120/2014)
 • Zakon o provedbi Uredbe  (EZ) br.1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5.srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (NN 76/2013)
 • Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (NN 74/2014)

Zakoni i uredbe o tijelima u sustavu upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći
 • Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći i Prijelaznim instrumentom (IPA) (NN 84/201478/2015)
 • Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/201478/201551/2016)

Interni sporazumi

FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014)
 • Odluka o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske i strukturne investicijske fondove u Republici Hrvatskoj (NN 83/2015)
 • Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (NN 74/2014)

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj