Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje
 
            JAVNI POZIV
 
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PROJEKTA PRILAGODBE INFORMACIJSKIH SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA PORTALU OTVORENIH PODATAKA (OPEN DATA) UP.04.1.1.19.0001


 
I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

Sredstva za financiranje osigurana su u okviru Elementa 3 (tri) projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.
 
II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13, 85/15, 69/22).
 
III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE
Predloženi skupovi podataka Prijavitelja su skupovi podataka čije popise tijela objavljuju sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Prijavitelj se treba obvezati da će odrediti zaposlenike koji će biti dostupni za suradnju s izvođačima prilikom nadogradnje informacijskog sustava.
 
IV. ROK ZA PREDAJU PRIJAVE
Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2022. godine.

Detalji Javnog poziva na poveznici