NOVOSTI

  11.07.2018 09:32h

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

 

Lokalnim partnerstvom do svijeta rada

 

Dana 10.07.2018. je u zgradi Splitsko-dalmatinske županije održan radni sastanak projektnog tima na temu o ciljevima i načinima ostvarenja ciljeva projekta i strategije. 


Projektom Lokalnim partnerstvom do svijeta rada se želi osigurati učinkovita provedba Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ i izgradnja kapaciteta LPZ-a i ključnih dionika zapošljaanja kako bise doprinijelo usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada, povećanju zapošljivosti i zaposlenosti posebice ranjivih skupina SDŽ-a.

Ciljane skupine projekta su:

- nezaposleni i tražitelji posla, a posebice predstavnici ranjihvih skupina čiji će se kapaciteti, interesi i mogućnosti mapirati i ciljano razvijati kroz obrazovne programe i poticanje (društvenog) poduzetništva

- obrazovne ustanove koje će se, također, mapirati, ali i podržavati u nastojanjima unapređenja i modernizacije obrazovnih porgrama kako bi odgovarali potrebama suvremenog tržišta rada, ali i poticala poduzetnička inicijativa i samozapošljavanje te razvoje učeničkog i društvenog poduzetništva

- poslodavci čije će se potrebe, mogućnosti i interesi ispitati u smislu potreba za kvalitetnom radnog snagom bitnih za poticanje pripreme i zapošljavanja nezaposlenih za zapošljavanje.

- sve članice LPZ-a JLS-ovi, udruge, socijalne ustanove i posebice područni uredi HZZ-a koji će se uključiti u osmišljavanje konkretnih mjera poticanja (samo)zapošljavanja sinergijom interesa i resursa svih uključenih. 

 

# Dokument: Format: Veličina:
lokalnimpartnerstvomdosvijetaradarm pptx 8.29 MB
  PRIJAVNI OBRAZAC

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ

Domovinskog rata 2, 21000 Split

  info@rera.hr

  +385 21 599 991


    Kontaktirajte nas

EDIC SPLIT


  info@edicsplit.eu

  www.edicsplit.eu


Info centar za poduzetnike


  ana.bulicic@rera.hr

  +385 21 599 981

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER

Obavijesti o natječajima EU, ministarstava i ostalih donatora!