Cilj je radionice obveznicima plaćanja naknada pojasniti zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka u vezi s količinama ambalaže te električnom i elektroničkom opremom i uređajima.

U Hrvatskoj je uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čiji će predavači voditi radionicu, dok će o procedurama izlaska carinskog inspektora na teren govoriti predstavnik Područnog carinskog ureda Split.

Sadržaj radionice:

  • Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada
  • Najčešća pitanja u vezi s prijavom, obračunom i naplatom naknada
  • Pravilnik o gospodarenju EE opremom
  • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  • Pravilnik o baterijama i akumulatorima
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  • Dostava podataka i označavanje ambalaže
  • Procedure izlaska carinskog inspektora na teren i propisane kazne za kršenje odredbi Zakona.

Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti online obrascem, najkasnije do ponedjeljka, 26. studenoga, odnosno do ispunjenja kapaciteta dvorane.

Kontakt-osoba u ŽK Split je Danica Poparić Majić (tel. 021/321 169).