CENTAR U ZAJEDNICI - Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Centar za pružanje usluga u zajednici Split

Partneri u projektu:

 

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u ovom projektu sudjeluje kroz tehničku pomoć 

 


 

Cilj projekta: Olakšati pristup životu u zajednici djeci i mladima s problemima u ponašanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Javna ustanova socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici Split bio je nositelj projekta „Centar u zajednici“ čiji je cilj podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih s poteškoćama u ponašanju, te olakšanje pristupa njihovog života u zajednici. 

Projektom su obuhvaćene obitelji s djecom na području Županije i to kroz usluge savjetovanja i pomaganja obitelji, poludnevnog boravka te organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.

Navedene usluge provodi 11 stručnjaka u neposrednom radu s djecom, mladima i njihovim obiteljima. Uslugu savjetovanja i pomaganja obitelji provode dva mobilna tima, sastavljena od socijalnog pedagoga, psihologa i socijalnog radnika, koji rade s obiteljima u njihovim domovima, dok se savjetodavni rad kao i usluga poludnevnog boravka provodi u Odjelu boravka i savjetovanja (20 korisnika). S ciljem uspješnog osposobljavanja za samostalan život, za šest korisnica ženskog spola realizirana je usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu potporu stručnjaka kojima je projektom također osigurana edukacija i supervizija o organiziranom stanovanju.

Trajanje projekta je od listopada 2019. do  listopada 2022. godine, a ukupni proračun iznosi 5.995.683,51 HRK (795.763,95€). 

 

 

 

PROGRAM:

OP Učinkoviti ljudski potencijali

SEKTOR:

  TEHNIČKA POMOĆ

UKUPNI PRORAČUN:

  5.995.683,51 HRK

WEB STRANICA:

  centar-split.hr/#

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj