ARGOS - Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu

Vodeći partner / Nositelj projekta:   AUTONOMNA REGIJA FRIULI VENEZIA GIULIA, Služba za lovne i ribolovne resurse

Partneri u projektu:

 

Partneri iz različitih Jadranskih obalnih regija, koji  predstavljaju dvije susjedne države, Italiju i Hrvatsku,  imaju zajednički cilj povećati ekonomsku, okolišnu  i socijalnu održivost na Jadranskim obalnim teritorijima.


TALIJANSKI PARTNERI
• Autonomna Regija Friuli Venezia Giulia
• Regija Veneto
• Regija Emilia-Romagna
• Regija Marche
• Regija Molise
• Regija Apulia
• Nacionalno Vijeće za Istraživanje - Institut za  biološke resurse i morske biotehnologije (CNR-IRBIM) – Sjedište Ancona
• Talijansko Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene  i šumarske politike – pridruženi partner (Roma)


HRVATSKI PARTNERI
• Istarska županija
• Primorsko-goranska županija
• Zadarska županija
• Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
• Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
• Dubrovačko-neretvanska županija
• Institut za oceanografiju i ribarstvo IZOR (Split)
• Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede – pridruženi partner (Zagreb)


 

ZAJEDNIČKO UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RIBARSTVOM I AKVAKULTUROM KAO SREDSTVO ZAŠTITE MORSKIH RESURSA U JADRANSKOM MORU

Projekt ARGOS će uspostaviti zajednički okvir upravljanja u kojemu će sve institucije nadležne za ribarstvo i akvakulturu na programskom području djelovati kao cjelina u upravljanju i zaštiti zajedničkih bioloških resursa, pod najboljim znanstvenim vodstvom. Preporuke kao i završni ishodi biti će rezultat multidisciplinarnih aktivnosti kao što su :

  • studije za planiranje pomorskog prostora,
  • procjena interakcije između upravljanja okolišem i društveno-ekonomskih utjecaja,
  • standardizacija postojećih podataka o jadranskim biološkim resursima,
  • provedba bio ekonomskih modela za procjenu ribljih stokova ,
  • provedba pilot akcija ,
  • stvaranje prekogranične mreže radi širenja rezultata projekta i obučavanja poduzetnika za usvajanje okolišno održivih i odgovornih praksi u ribarstvu i akvakulturi.

FINANCIRANJE
ARGOS je sufinanciran sredstvima Programa  prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska u  okviru Prioritetne osi „Okoliš i kulturna baština“ sa specifičnim ciljem 3.2 “Doprinos zaštiti i obnovi biološke raznolikosti”.

GLAVNI CILJ
ARGOS promiče i dijeli zajednički pristup zaštite morskih resursa i očuvanja zdravog okoliša u Jadranskom moru, kroz institucionalne i operativne akcije usmjerene na usklađivanje ribolovnih i akvakulturnih aktivnosti u morskim staništima na održiv način.

SPECIFIČNI CILJEVI
1. Uspostavljanje i poticanje zajedničkog koordiniranog okvira i jačanje institucionalnog dijaloga za održivo i zajedničko upravljanje jadranskim morskim resursima.

ARGOS okuplja Jadranske institucije koje se bave ribarstvom i akvakulturom i partnere ARGOSA kako bi djelovali kao cjelina koristeći održive ribolovne aktivnosti putem Jadranskog savjetodavnog odbora (AAC), predstavljajući potrebe jadranskog bazena na europskoj i međunarodnoj razini.


2. Zaštita jadranskih ribolovnih resursa kroz donošenje odluka koje su u skladu s najboljom dostupnom “stručnošću”. 

ARGOS se temelji na znanstvenom pristupu u zajedničkoj strategiji koja se odnosi na riblje stokove i eko-biološki status staništa i morskih vrsta. ARGOS će jamčiti kontinuirano znanstveno savjetovanje i konzultiranje sa dionicima za posebne studije o morskom prostoru jadranskog područja i za procjenu podataka o ribarstvu i akvakulturi. 


3. Poboljšanje ribolovnih tehnika usmjerenih na održivost okoliša.

ARGOS ima za cilj stvoriti mrežu koja želi pomoći prekograničnoj razmjeni informacija i stručnosti među operatorima u ribarstvu, poboljšati njihove sektorske vještine i usmjeriti ih na odgovorno ponašanje prema ekološkoj održivosti zahvaljujući posebnoj obuci i posvećenim treninzima.

 

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  POMORSTVO I RIBARSTVO

UKUPNI PRORAČUN:

  5.725.155,00 EUR

TRAJANJE PROJEKTA:

  od 04.2020. do 06.2023.

WEB STRANICA:

  www.italy-croatia.eu/web/argos

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj