OBITELJ U CENTRU - unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Obiteljskog centra Split

Vodeći partner / Nositelj projekta:   Centar za socijalnu skrb Split

JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u ovom projektu sudjeluje kroz tehničku pomoć

 

Projektom se rješava problem nedostatnih prostornih, kadrovskih i financijskih kapaciteta za unaprjeđenje usluga socijalne skrbi, kao i niska svijest o potrebi integracije ranjivih skupina. Svrha projekta je unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga koje pruža CZSS Split kroz jačanje kapaciteta Obiteljskog centra. 

 

 

Dodijeljeni Ugovori vrijedni više od 30,7 milijuna kuna za projekte izvaninstitucijskih socijalnih usluga

PROGRAM:

Završeni projekti

SEKTOR:

  TEHNIČKA POMOĆ

UKUPNI PRORAČUN:

  2.988.982,97

Izrada web stranice sufinancirana je sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj